Response rate, nebo-li úroveň účasti výzkumu, svatý grál každého výzkumníka. Popisuje vztah mezi vyplněnými dotazníky a počtem respondentů – pokud ze 100 respondentů ukončí dotazník 60 osob, tak ukazatel bude 60%. Čím vyšší stupeň realizace, tím lépe, poněvadž to znamená, že dotazník byl pro respondenty atraktivní. Zde je několik rad jak si response rate zlepšit.

Dobrý stupeň realizace dotazníku znamená kvalitní dotazník. Dodržování zásad vytváření dobrého dotazníku, o kterých jsme již psali, to je absolutní základ. Připomeňme si to nejdůležitější.

  • dotazník obsahující úvodní informace o cílech dotazníku, přístupu k výsledkům a jejich využití, o čase, který respondent stráví jejím vyplněním.
  • pravidelná posloupnost otázek a přehledná struktura celého dotazníku, rovněž ne moc těžké otázky na začátek, dále filtrující otázky, potom všeobecné a detailní a na konec osobní otázky.
  • čas trvání dotazníku – nejlepší je takový, který je krátký
  • jak nejvíce „usnadnit” respondentovi: procentuální postup vyplňování, možnost návratu k předchozí otázce, nebo k předchozím otázkám, jednoduchý jazyk bez firemního žargonu
  • používání zdvořilých forem a poděkování za účast ve výzkumu

Stačí to? Ne vždy. Dotazník je připraven správně a pečlivě, ale přeci jenom něco chybí. A zde se dostáváme k jádru – k výzkumu bychom se měli dobře připravit a samotný dotazník by se měl od ostatních lišit. Jak to udělat? Kde je zakopaný pes?

Obsah a forma pozvání

Dbejte na odpovídající zformulování pozvánky k dotazníku – ať je to prosba, ne příkaz, nebo zpráva. Dobrou věcí je personalizace – vyplatí se, aby každá zpráva byla směrována bezprostředně ke konkrétní osobě. Osobní pozvánka místo kopírování stejného mailu, vyzdvihne konkrétního respondenta a jeho to potěší. Příklad:

„Vážená paní Evo, budu velmi vděčná, když věnujete několik minut mému dotazníku na téma …. Vaše pomoc pro nás bude nedocenitelná.”

Náš nástroj umožňuje správnou personalizaci dotazníku, zasílání individuálních pozvánek a zabezpečení mimo jiné tokenem.

U pozvánky bychom rovněž neměli zapomenout na důležité prvky jako…

Uspokojení

Fakt, že za vyplnění dotazníku můžeme něco získat, má vliv na response rate a na kvalitu získaných informací. Díky doladěnému odměňování můžeme získat vyplnění až 80 – 90%. Na konec je přirozené, že respondenti očekávají nějakou kompenzaci za jejich čas. Ale zisk nemusí být vždy materiální. Dobrou náhradou za nějakou „hmatatelnou” cenu jsou dobré pocity respondentů. Může to být např. pocit důležitosti („Mám vliv na druh produktu, který má vstoupit na trh”). Každý má rád jistotu, že jeho aktivita je důležitá a potřebná a jeho odpověď se počítá. Zdůrazněte tedy důležitost výzkumu a umožněte přístup k výsledkům – již toto samotné může být bráno jako forma uspokojení. Jiným druhem odměny může být na příklad podpora nějaká veřejné instituce, kterou respondent vybere.

Odpovídající čas

Tím rozumíme měsíc, den v týdnu, ale i čas rozesílání pozvánek k výzkumu. Obvykle méně efektivní budou dotazníky prováděné v době dovolených, nebo o svátky – a možná ne? Všechno záleží na Vaší cílové skupině. Čím více ji poznáme, tím lépe zvolíme čas. Pokud dobře vybereme den a hodinu rozesílky, je možné, že většina respondentů vyplní dotazník rovnou. Na příklad: pozvánku k vyplnění dotazníku na téma spokojenosti zaměstnanců, bude lepší posílat večer uprostřed týdne, aby zaměstnanci otevřeli pozvánku ráno a mohli vyplnit dotazník před prací u kávy.

Samozřejmě se vyplatí udělat vše pro to, aby pozvánka nebyla ignorována, nebo spadla do spamu. Proto je dobré posílat pozvánku ze známé mailové adresy, např. z adresy na doméně naší firmy. Netquest dává tuto možnost, zde si o tom můžete přečíst více.

Estetika dotazníku

Vzhled je důležitý – ať láká k vyplnění. Dotazník by měl být natolik intuitivní, aby respondent nemusel nic zdlouhavě hledat. Hezké, neznamená jednak přeplácané – koncentraci respondenta upoutá sjednocený formát, používání nepříliš světlých barev. Je dobré vytvářet otázky s více možnostmi výběru takovým způsobem, aby se vešli na jednu obrazovku. Dobrá zpráva: náš nástroj využívá technologii RWD (responsive web design). Díky tomu se dotazník přizpůsobí rozměrům prohlížeče. Dotazník se pak dobře vyplňuje na různých typech zařízení (tablet, smartphone, notebook).

Nenudit

Monotónní klikání může unavit a znechutit. Dotazník by měl být různorodý. Dotazník můžeme obohatit prvky, týkající se tématu, např. nápaditou grafikou, klást střídavě různé typy otázek a požívat různé typy hodnocení (např. posuvník). Jednu dlouhou otázku se vyplatí rozdělit na dvě krátké. Pokud je to možné, použijme i nestandardní techniky a úkoly, např. projektivní metody („Popište obrázek výše”, „Dokončete následující větu…”). Nezapomeňte zároveň na ne příliš formální jazyk.

Co získáte?

Všechny výše uvedené rady můžeme krátce shrnout: važte si respondenta otevřeně a s úctou, oceňte jeho úsilí, usnadněte mu vyplnění. On se Vám odvděčí skutečným zaujetím. Projeví se to mimo jiné:

  • promyšlené a detailní odpovědi na otevřené otázky,
  • větší diverzifikace hodnocení na stupnicích,
  • spokojenost respondenta ochotného se účastnit i budoucích výzkumů.

Přejeme Vám dobrý response rate 😉