Chcete se dozvědět kdo vyplnil Váš dotazník? Záleží Vám na detailních datech, ale obáváte se právní stránky ochrany osobních dat? Využijte našich rad a proveďte výzkum s identifikací respondenta.

Proč se identifikace respondenta můžu jevit jako obtížná?

Někdy se může stát, že téma výzkumu vyžaduje zjištění totožnosti respondenta. Příklad – provádíme průzkum spokojenosti zaměstnanců v daném oddělení. Abychom mohli data správně analyzovat a případně na ně správně reagovat, musíme vědět kdo nám odpovědi udělil. Zároveň se nechceme přímo ptát na osobní údaje, protože existuje obava, že respondenti nebudou ve svých odpovědích zcela upřímní. Z druhé strany, my zase nemůžeme importovat osobní údaje bez předchozího souhlasu do databáze Netquest.cz. Je zapotřebí sepsat odpovídající smlouvu, která by nám umožňovala manipulovat s osobními údaji zaměstnanců firmy. V případě velkých společností je vyřízení takovéto smlouvy během na dlouhou trať. Proč? S ohledem na politiku bezpečnosti společnosti, nebo se čeká velmi dlouho na schválení.

Jak se vyhnout problémům?

Jak utéct před právními otázkami a obavou respondentů z prozrazení svých osobních údajů? Níže Vám představíme několik kroků.

Výzkum s identifikací krok za krokem

Na samém začátku běžte do nastavení Vašeho dotazníku a vyberte nejvyšší zabezpečení. Zapněte identifikaci respondentů a nastavte typ tokenu.

1

Následně připravte databázi respondentů, kterou v dalším kroku importujte do služby. Pamatujte si, že je zapotřebí dodržovat níže uvedená doporučení:

  1. Soubor musí být ve formátu .csv, nebo .xlsx
  2. Každý respondent se musí nacházet na svém řádku
  3. V prvním řádku sloupce přiřaďte svým respondentům ID (např. 1, 2, 3…), v dalších umístěte jméno, příjmení a e-mail.
  4. Záznam by měly být v prvním listu souboru a začínat sloupcem A.

2

Připravte si druhou databázi údajů, do které umístíte pouze čísla ID.

Až budou Vaše databáze připravené, klikněte v rozhraní na tlačítko „Offline (tisk tokenů)” pod záložkou „Sběr” a vyberte „Importovat ze souboru”. Do systému importujte zatím jen databázi s ID.

Pak exportujte databázi údajů s tokeny a adresami. Tyto údaje můžete přiřadit do databáze se jmény a e-mailovými adresami.

3

Připravte si druhou databázi údajů, do které umístíte pouze čísla ID.

Až budou Vaše databáze připravené, klikněte v rozhraní na tlačítko „Offline (tisk tokenů)” pod záložkou „Sběr” a vyberte „Importovat ze souboru”. Do systému importujte zatím jen databázy s ID.

Pak exportujte databázi údajů s tokeny a adresami. Tyto údaje můžete přiřadit do databáze se jmény a e-mailovými adresami.

Nyní Vám nezbývá nic jiného než aktivovat dotazník a poslat svým respondentům adresy s dotazníkem a číslem tokenu (např. prostřednictvím firemního emailu). V momentě kdy získáte všechny potřebné odpovědi k výzkumu, uzavřete dotazník a exportujte raw data s tokeny. Pamatujte, aby formát souboru byl stejný jako formát Vaší databáze údajů.

4

Proto máte dvě databáze údajů – jednu se jmény, příjmeními a čísly tokenů, a druhou s odpověďmi z dotazníku, čísly tokenů a ID. Můžete spojit oba soubory. Díky tomu můžete identifikovat respondenty a bude přesně vědět jak kdo odpovídal.

5

Je to jednoduchý a rychlý způsob na identifikaci respondentů a zároveň efektivní. Díky tomu se můžeme jednoduše vyhnout případným právním problémům se zacházením s osobními údaji.