Představujeme Vám nástroj, který dovoluje návrat a změnu odpovědi v případě opuštění dotazníku. Článek hovoří o myšlence zavedení a využití tokenů na více použití.

Stává se Vám, že někdy vyplníte dotazník a po nějakém čase byste chtěli odpovědět jinak? Nebo možná budete chtít vědět jak se změnil názor respondentů v průběhu času? S cílem vyřešení výše uvedených problémů, jsme zavedli nástroj, který respondentům umožní vrátit se k dotazníku a změnit svoje odpovědi. Nástroj může rovněž sloužit k monitorování změn v odpovědích v důsledku zavedení nějakého vnějšího faktoru, např. publikováním reklamy, nebo provedením školení. Můžeme poprosit naše respondenty o řešení dotazníku před a po školení a zjisti, jak se změnili jejich názory.

Tokeny jsou individuální kódy přístupu pro vyplnění dotazníku. Umožňují přesné vymezení toho, kdo se může účastnit průzkumu a po vybrání funkce identifikace respondenta, nalezení konkrétní osoby. Existují dva různé druhy tokenů. První z nich je token na jedno použití, který vyprší hned po dokončení dotazníku. Naproti tomu, token na více použití, o kterém se dnes bavíme, je unikátní heslo dovolující opakovat návrat k uděleným odpovědím a jejich nápravě. Respondent „přepisuje” staré odpovědi. Autor vidí pouze konečné odpovědi. Funkce může být rovněž použita jako návrat k vyplnění zbývající části dotazníku (např. očekávání před a po). Dále to autorovi pomáhá sledovat změny v názorech konkrétních respondentů.

Jak to funguje?

Abyste mohli ve Vaší anketě použít tokeny, musíte na začátku jít do Nastavení dotazníku v záložce Vytvoření a zde vybrat níže uvedená nastavení.

token1

Až bude dotazník hotový, otevřete záložku Sběr a Distribuce e-mailem, následně importujeme naše kontakty ze souboru. Jak vidíte na obrázku níže, tak program automaticky přidělil Vaším respondentům kódy přístupu, či-li tokeny.

token2

Rozeslat pozvánky k vyplnění dotazníku můžeme kliknutím na Nové odeslání a následně pokračujeme shodně s instrukcemi.

Přístup k dotazníku zabezpečeného pomocí tokenu

Naši respondenti mají dvě možné cesty k přístupu k dotazníku.

1. Pomocí odkazu

V pozvánce, kterou od Vás obdrží každý respondent, se bude nacházet unikátní odkaz k dotazníku. V jeho adrese již bude obsažen token.

token3

2. Pomocí přístupového kódu (tokenu)

Dotazník se může zároveň otevřít pomocí univerzálního odkazu, který neobsahuje token. V tu chvíli se objeví „uvítací” okno, do kterého je nutné zadat svůj unikátní přístupový kód (token).

token4

Využití

Tokeny na více použití najdou svoje využití hlavně na různých školeních. Můžeme zjistit jak se změnili znalosti našich respondentů a jestli školení splnilo svoje předpoklady. Můžeme rovněž vytvořit dotazník, který se bude skládat ze dvou částí a budeme tím zkoumat zážitky z nějaké akce. O vyplnění první části budou respondenti požádáni před přednáškou a o druhé po jejím skončení. Tento nástroj bude také užitečný v případě průzkumu spokojenosti se službami společnosti, kde názor zákazníka může mít význam. Příkladem takové aplikace může být např. monitorování spokojenosti zákazníků leteckých služeb, kde se pohled na společnost může změnit v případě zpoždění, špatného technického stavu letadla, nadprůměrných kvalit služeb na vybrané lince. Tokeny mohou být užitečné, když zkoumáme vliv reklamy, nebo jiných prostředků, mající vliv na názor respondentů. To pomáhá zjistit jestli daný komunikát splňuje svůj úkol a jaký je jeho efekt. A co víc, tokeny můžou být použity v případě otázek, kde prosíme respondenty o nápad na změnu produktu. Může se stát, že 15 minut po vyplnění dotazníku respondent vymyslí např. jaké produkty se ještě dají prodávat v pekárně, nebo jaké služby by se mohly poskytovat v myčce.

Jak je vidět, příkladů na použití tokenů je mnoho a možná jich je i nekonečno. Je to rozhodně užitečný nástroj, umožňující respondentům změnit udělené odpovědi, který se hodí v mnoha dotaznících.

Jestliže máte nějaké pochybnosti o funkčnosti, nebo myšlence tokenů, kontaktujte nás.