Online testy nabízené službou Netquest.cz nejsou žádnou novinkou, ale jsou natolik zajímavé, že stojí za to je připomenout a stručně vysvětlit myšlenku a způsob jejich fungování. I když na první pohled se můžou zdát trochu komplikované, tak jejich editace se stává dost rychle intuitivní jako používání nového iPhonu 5 🙂

Testy v Netquest.cz slouží k vytváření dotazníků, u kterých je možné k odpovědím přiřadit číselné hodnoty a na základě nashromážděného množství bodů se vypočítá konečný výsledek. V závisloti na výsledku, který respondent obdržel, si můžete zobrazit odpovídající informace a náležitě je interpretovat. Připomíná to tvorbu psychotestu, kdy za každou odpověď získáváte určitý počet bodů. Tento nástroj může být použit při hodnocení zaměstnanců pro HR, při tvorbě dotazníků měřících osobní rysy a vůbec pro všechny dotazníky s jejichž pomocí chceme něco, nebo někoho hodnotit.

Z hlediska vytváření dotazníku typu test, se příliš neliší od tradiční konstrukce dotazníku. Vybíráme tlačítko – Vytvořit dotazník a na otázku „Jaký typ dotazníku chcete vytvořit” zvolíme „Test”.

1

Následně vybíráme typ otázky, který nás zajímá.

2

Když máme vše připravené, musíme kliknout na tlačítko „body”.

3

4

Následně klikneme na tlačítko Zpětná „vazba”, abychom mohli definovat charakteristiky, které chceme u respondentů měřit. Pro každou vlastnost bychom měli určit otázky a odpovědi, které ji nejlépe vystihují.

5

Posledním krokem je vytvoření zpětné vazby, která je zobrazena respondentovi na konci studie. Nejčastěji se jedná o jednoduchou implicitu, například: Je-li celkové skóre pro vlastnost „sangvinik” větší, nebo rovna 20, tak Zobraz následující výsledek testu (…)

6

Doufáme, že tento krátký článek rozptýlil obavy spojené s tvorbou dotazníků typu test a povzbudil naše uživatele k používání tohoto nástroje. Opravdu za to stojí!