Nedávno jsme zavedli novou funkci, která umožňuje automatické generování a posílání reportu s výsledky na Váš e-mail. Jak to funguje? Jaké podmínky musíte splnit, abyste mohli využít tuto možnost? O tom Vám povíme v tomto článku.

Funkce, o které dnes budeme mluvit, je směřována na nejvytrvalejší a nejaktivnější uživatele Netquest.cz. Proč? Protože tuto funkci nejvíce využijí uživatelé, kteří mají ve svých dotaznících mnoho otázek, nebo zvou k výzkumu mnoho respondentů.

Pro ně je hlavně určena možnost generování a posílání reportu z výzkumu na e-mail. V jejich případě by stažení souboru s daty trvalo zbytečně dlouho.

Jak pracuje nová funkce?

Jestliže se uživatel rozhodne, který má v dotazníku mnoho otázek, nebo má mnoho respondentů, stáhnout report z provedeného výzkumu, objeví se mu níže uvedené dialogové okno:

1

Od tohoto okamžiku se náš tým postará o co nejrychlejší zaslání souboru s výsledky na Váš e-mail, který jste zadali při registraci.

V případě jakýchkoliv dotazů nás kontaktujte.