V článku najdete informace na téma provedení průzkumu spokojenosti zaměstnanců. Dozvíte se o důsledcích nedostatečného monitorování této procedury, ale také o řešeních navržených portálem Netquest.cz, za použití našich nástrojů.

Váš úspěch jsou Vaši zaměstnanci!

Jedním z nejcennějších aktiv každé firmy jsou zaměstnanci, kteří budují image značky a působí tak, že vedení funguje správným způsobem. Mnohé studie tvrdí, že nejlepší firmy na trhu jsou ty, ve kterrých je práce pro zaměstnance nejen zdrojem příjmu, ale rovněž zábavou. Z toho důvodu by měla být touha poskytnout přátelské a uspokojivé pracovní podmínky, jednou z priorit firmy.happy-employees

Proč je měřítko spokojenosti zaměstnanců důležité?

Výsledky tohoto průzkumu nám dají jasný obraz o situaci a náladě, která ve firmě vládne. Umožní nám mimo jiné poznat názor zaměstnanců, usnadní nám diagnostikovat vnitřní konflikty, ale také silné a slabé stránky firmy z pohledu zaměstnanců. Díky průzkumům spokojenosti zaměstnanců můžeme prolustrovat kritické oblasti, které můžou mít za následek odchod cenných zaměstnanců, také nám umožní získat informace o potřebném vývoji podřízených, nebo o odpovídajícím systému motivace. Zaznamenané rozdíly v očekáváních a potřebách zaměstnanců v závislosti na tom co jim nabízí firma, nám eventuálně říkají o nízké angažovanosti zaměstnanců, nebo o nízké produktivitě práce.

Když to shrneme, tak průzkum spokojenosti zaměstnanců nám říká o aktuálním stavu spokojenosti a zároveň nám sděluje, jak takový stav udržet, případně zvýšit. Důležité je si zapamatovat, že spokojenost zaměstnance není luxus, ale podmínkou jeho kreativity, angažovanosti a věrnosti. A spokojenost zaměstnance má vliv na spokojenost zákazníka a tím i na zisky firmy.

S čím je spojena nízká spokojenost zaměstnanců?

Jednoduše řečeno, nízký stupeň spokojenosti zaměstnance = nízká motivace a angažovanost zaměstnance v povinnostech, které mu byly svěřeny. Je to pochopitelné, protože jde vydat ze sebe maximum v místě, kde se necítíme dobře? Externím ukazatelem nízké spokojenosti zaměstnanců je třeba častá a dlouhodobější absence, což je přeci ztráta pro firmu. Málo uspokojivá práce je také častým důvodem hledání nové, ve které budou podmínky více uspokojivé. To se hlavně týká zaměstnanců s vysokým sebevědomým a s vysokými kompetencemi. Jaká bude pozice a perspektiva naší firmy, když všichni nejlepší zaměstnanci utečou jinam?

Odkud se bere spokojenost zaměstnanců?

Spokojenost zaměstnanců se skládá z mnoha faktorů, tj. mzda, vztahy s nadřízenými, možnost rozvoje, vědomá a nevědomá očekávání, vztahy s kolegy, účast na životě firmy, důležitost a složitost vykonávané práce, dále pak osobní faktory jako, osobní hodnoty, temperament a snaha. Aby stupeň satisfakce našich podřízených byl co nejvyšší, musí být rozdíl mezi tím co od nás očekávají a co jim můžeme nabídnout, co možná nejmenší.

 Jak snížit tyto rozdíly?

Existuje několik metod používaných ke zlepšení spokojenosti zaměstnanců, od peněžních odměn, přes možnost rozvoje, zlepšení komunikace ve firmě korelovat cíle vedení s cíli zaměstnance. Nicméně, abychom věděli jestli je potřebné zvýšení spokojenosti zaměstnanců (v jaké míře), nebo jestli je nutné tento stav udržet, musíme se nejdříve dozvědět, na jaké úrovni se spokojenost nachází.

Od koho se můžeme dozvědět o aktuální úrovni spokojenosti zaměstnanců?

Nejlépe od nich samotných. Jakým způsobem? Samozřejmě můžeme provést rozhovor s každým zaměstnancem, ale to je zbytečně časově náročné a hlavně, kdo ze zaměstnanců řekne svému chlebodárci tváří tvář, že se mu něco nelíbí? Možná stojí za to využít dotazník? Tímto způsobem vyřešíme oba dva problémy a ještě způsob analýzy sebraných výsledků i opakovaně bude jednodušší a pohodlnější, zvláště pokud využijeme internetový dotazník (tím snížíme třeba náklady za tisk a chráníme přírodu).

Na co se ptát při měření spokojenosti zaměstnanců?

Nejlépe je použít všechny ukazatele mající vliv na spokojenost zaměstnance. Od formálních hledisek (tj. mzda, rozvoj, důležitost úkolu), přes fyzická hlediska (tj. estetika prostředí, přítomnost potřebných nástrojů) k atmosféře v práci (komunikace a kontakt s nadřízenými a kolegy) a k očekáváním spojených s osobním rozvojem (tj. možnost školení, zvyšování kvalifikace). Tímto způsobem získáme úplné informace na téma spokojenosti zaměstnanců v určitých oblastech a budeme vidět nad čím je nutné zapracovat. Důležité je pamatovat na pravidelnou kontrolu spokojenosti pomocí dotazníku, abychom mohli eventuálně provést změny.

Jak měřit spokojenost zaměstnanců ve službě Netquest.cz?

Portál Netquest.cz nám dává na výběr, buď si vytvoříme celý dotazník od začátku sami, dle svého nápadu, nebo využijeme jednu ze šablon. Šablonu můžeme libovolně editovat a upravit ji dle našich potřeb, čímž se zvyšuje rychlost a pohodlí prováděného průzkumu.