Výzkum zaměřený na zaměstnance je ve většině společností již standardem. Koneckonců, angažovanost a spokojenost týmu závisí nejenom na atmosféře nebo produktivitě práce, ale také na vnímání společnosti zvenčí. Spokojený zaměstnanec = efektivnější práce + lepší motivace. A co když motivace vyprchá a… zaměstnanec se rozhodne odejít. Nebo naopak – o ukončení spolupráce se zaměstnancem rozhodne samotná společnost. Názory zaměstnanců opouštějících společnost by neměly být ignorovány. Proč? To je to, co se snažíme vysvětlit, čím se vlastně výzkum exit interview zabývá a co tím můžete získat.

Výzkum Exit Interview – koho se ptát?

Odpověď je jednoduchá: všech zaměstnanců ukončujících spolupráci s Vaší společností. A také – bývalých zaměstnanců, protože si později vysvětlíme, proč by se k ním měl dotazník dostat hned po ukončení smlouvy. Ale od začátku – získání skupiny respondentů k provedení výzkumu je velmi jednoduché. Vaše společnost nebo personální oddělení bude mít jistě kontaktní údaje – jak soukromé, tak i obchodní, takže vše, co musíte udělat, je získat e-mailovou adresu vybrané osoby. Díky možnosti zasílání pozvánek k vyplnění e-mailem lze celý proces provést automaticky – po získání informací o ukončení pracovního poměru by měl být dotazník zaslán do schránky bývalého zaměstnance. 

Co je důležité – dotazník exit interview by měli obdržet VŠICHNI bývalí zaměstnanci. To znamená, že výzkumu by se měli účastnit jak lidi, kteří se rozhodli společnost opustit, tak i ti, kteří byli propuštěni. Mějte však na paměti, že stejně jako všechny ostatní by výzkum exit interview měl být dobrovolný. Nemůžete donutit bývalého zaměstnance, aby se výzkumu zúčastnil, a zejména ne ke konverzaci prováděné v průběhu dotazníku oddělením pro řízení lidských zdrojů. 

Rozhovor se zaměstnancem nebo dotazník?

Již mnoho let je ve větších společnostech běžné, že v posledních dnech práce si oddělení pro řízení lidskými zdroji odcházejícího zaměstnance přizve k rozhovoru. Během něho vede krátký pohovor s dotazy na důvody odchodu, hodnocení spolupráce se společností, vztahy s šéfem a mnoho dalších problémů. Stále častěji se však společnosti rozhodnou vedle (nebo namísto) rozhovoru k zaslání dotazníku exit interview. Zde jsou některé z nejdůležitějších výhod tohoto řešení:

  • jistota, že dotazník bude zaslán všem zaměstnancům, kteří ukončili spolupráci (pohovor může být přesunut nebo zrušen z důvodu nepřítomnosti zaměstnance nebo jiných překážek),
  • možnost poklást více podrobnějších otázek,
  • možnost zaslání dotazníku ve vhodnou dobu, tj. již po ukončení pracovního poměru, což během rozhovoru face to face není možné,
  • a na konec to nejdůležitější – zajištění zaměstnanci (zejména pokud jde o dotazníky ve velkých společnostech) pocitu anonymity, díky čemuž můžou být odpovědi upřímnější a přímější.

Na co a jak se ptát, jak vlastně průzkum Exit Interview probíhá

Nejlépe na všechno, co společnosti poskytne informace o důvodech odchodu a vztahů, které ve společnosti panují. To vše, aby se v budoucnu zabránilo chybám a ztrátám nejcennějších zaměstnanců. 

Před vytvořením dotazníku a položením konkrétních otázek zaměstnancům stojí za to si připomenout jednu věc – výzkum exit interview by měl být důvěrný. Pokud jsme si jisti, že je našim respondentům zaručena anonymita, můžeme přistoupit k vytvoření obsahu dotazníku. První věcí bude připravit obsah úvodní části dotazníku. Jedná se o prvek dotazníku, na který se bohužel často zapomíná. Úvod může respondenta účinně povzbudit (nebo odradit) k účasti ve výzkumu, vysvětlete účastníkům jeho principy a co je nejdůležitější  – připomeňte jim, že mohou odpovídat bez obav z následků, protože průzkum je anonymní. O tom, jak napsat dobrý úvod k průzkumu si lze přečíst v průvodci Netquest.

Při vytváření obsahu a otázek dotazníku se ujistěte, že je vše přehledné a snadno proveditelné. Za tímto účelem stojí za to jej rozdělit do několika částí: týkající se bývalého pracoviště (v tomto případě Vaší společnosti), nové práce a osobních informací (tzv. osobní údaje). První část může obsahovat všechny otázky, které pomohou Vaší společnosti objevit zdroj problémů nebo důvody odchodu zaměstnanců. Druhá část není povinná, ale díky ní získáte informace o podmínkách, které nabízí konkurence a jaké faktory byly pro Vašeho zaměstnance rozhodující při změně zaměstnání nebo pracoviště. Nakonec se zeptejte na osobní údaje, například na věk nebo pohlaví, díky kterým budete moci snadno filtrovat informace a získat přesné údaje. Nezapomeňte však, že musíte být opatrní – odpovědi na tyto otázky by měly být dobrovolné a neměly by vést k tomu, aby respondent ztratil pocit bezpečí a anonymity. 

Návod, jak krok za krokem provádět výzkum Exit Interview ve Vaší společnosti naleznete v našem průvodci.

Nenechte odcházet schopné zaměstnance – zahajte výzkum Exit Interview

Je to velmi jednoduché! Pomocí Netquest platformy můžete začít svůj výzkum ihned, a to pomocí připravené šablony, kterou můžete volně přizpůsobit potřebám a specifičnosti Vaší společnosti. Platforma umožňuje integraci s CRM systémem společnosti, proto lze zasílání pozvánek zaměstnancům, kteří společnost opouštějí, provádět automaticky. Díky pokročilé analýze výsledků – včetně možnosti filtrování informací a vytváření křížových tabulek, lze snadno například zjistit, ze kterého oddělení odchází nejvíce lidí nebo co je hlavním důvodem ukončení smlouvy. Na základě získaných údajů budete také generovat automatické reporty, které můžete předložit vedení nebo nadřízenému.

Přesvědčte se sami, jak je to jednoduché – vyzkoušejte možnosti Netquest platformy během 14-denního bezplatného zkušebního období. A nebojte se – máte-li jakékoli pochybnosti nebo dotazy týkající se průzkumu Exit Interview, můžete se obrátit na naše oddělení podpory.

Vzorový průzkum Exit Interview