Portál Netquest.cz spustil novou funkci, která slouží k získávání ještě lepších informací z maticových otázek. Umožní Vám poznání konkrétního hodnocení daného atributu vyplněného respondentem.

Nicméně začněme od začátku. Nová funkce je k dispozici v maticových otázkách s jednou možností výběru. Po vytvoření kompletní otázky a nastavení škáli odpovědí stačí, že v dodatečných funkcích vyberete možnost „Možnost rozvinout nebo odůvodnit odpověď”

1Následně vybíráme odpovědi, u kterých očekáváme zdůvodnění přes respondenta.

2

Pole „Zdůvodněte svou odpověď” se objeví automaticky po vybrání konkrétní odpovědi. V ostatních případech se odpověď nebude moci prohloubit a pole se neobjeví.

3

Díky této funkci můžete zjistit proč respondenti hodnotí negativně, nebo pozitivně daný parametr. Dále Vám to může pomoci hlouběji analyzovat konkrétní jevy a sbírat přesnější informace.