Chcete vytvořit vědomostní test a snadno přiřadit odpovídající bodové hodnoty ke konkrétní odpovědi v maticové otázce? Přečtěte si následující článek.

Netquest.cz ve své nabídce nemá pouze dotazníky sloužící k výzkumu trhu, spokojenosti zákazníků, nebo hodnocení zaměstnanců. V rámci naší služby máte možnost tvoření testů/hodnocení, o kterých jsme Vám psali již kdysi dávno na blogu. Tento nástroj můžete použít k psychologickým, nebo vědomostním testům.

Podstata testu

Hlavní myšlenkou testu je přiřazování odpovídajícího počtu bodů ke konkrétní odpovědi. V případě psychologických testů, Vám bodování dovolí vytvořit skupiny o různých osobnostních rysech. Naproti tomu ve vědomostních testech, můžete rychlým způsobem zjistit vědomosti respondentů.

Jak to bylo do teď?

Do teď, při využití maticových otázek, se bodování skládalo z rozsahu odpovědí. Takže při rozsahu -2 -1 0 1 2 u každé odpovědi u dané otázky, jste vždy získali stejný počet bodů, např. při vybrání první odpovědi. V případě psychologických testů je toto řešení vhodné, protože většina je tvořena takovýmto způsobem. Nicméně situace se komplikuje v případě kdy začneme mluvit o vědomostních testech. Jaký je význam tvoření testu, ve kterém je každá první odpověď stejná? Proto jsme se rozhodli modifikovat funkci přidělování bodů v maticových otázkách, tak aby byly použitelné jak v psychologických, tak ve vědomostních testech.

Příklad a pravidla tvorby

Představme si, že chceme otestovat znalosti našich respondentů na téma zdravého stravování. Za tímto účelem vytvoříme mimo jiné otázku typu „Pravda/Nepravda” a využijeme maticovou otázku s jednou možností výběru. Do řádků napíšeme otázky o jejichž pravdě/nepravdě musí rozhodnout respondent a do sloupců dodáme odpovědi „Pravda”, nebo „Nepravda”.

matice1Když je otázka hotová, vybereme ikonu „Body” a přecházíme k přidělování bodů k jednotlivým odpovědím.

matice2V tomto místě připíšeme nesprávným odpovědím 0 bodů a správným po 1 bodu. Od toho momentu můžeme snadno zjistit znalosti našich respondentů.

Jestliže máte nějaké dotazy, nebojte se nás kontaktovat. Zodpovíme všechny Vaše dotazy.