Je nám potěšením Vás informovat o nové funkci, která náš systém činní ještě více přizpůsobivým Vašim potřebám. Prefill umožňuje přidat do url dotazníku specifické parametry, které po kliknutí, automaticky doplní konkrétní odpovědi v dotazníku. Umožňuje to ušetřit čas a vytížení respondentů, eliminováním opakujících se odpovědí na něž již známe odpověď, jako např. pohlaví, věk, pozice ve firmě, apod. Otevírá to úplně nové možnosti sbírání odpovědí pomocí e-mailu.

K čemu se dá využít prefill a jaké jsou jeho výhody?

Otázka v e-mailu

Představme si, že posíláme e-mailem dotazník týkající se spokojenosti kontaktu s konzultantem. Můžeme do pozvánky umístit odkaz na dotazník např.:


Vážení uživatelé,

prosíme o vyplnění krátkého dotazníku týkající se posledního kontaktu s naším konzultantem. Abyste mohli dotazník vyplnit, klikněte na níže uvedený odkaz:

https://test-prefill1.netquest.cz

Děkujeme


Ale, abyste respondenta zaujali více a zvýšili tak možnost získání jeho odpovědi, můžeme tam rovnou umístit otázku typu NPS.


Vážení uživatelé,

na základě posledního kontaktu s naším konzultantem, doporučili byste naši firmu Vašim známým?
Ohodnoťte prosím na stupnici 0 – 10, kdy 0 znamená „Určitě nedoporučím” a 10 „Rozhodně doporučím”.


0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

DěkujemePoužitím prefillu můžeme pod každou odpověď (či-li pod každé číslo), připojit odkaz do výše uvedeného dotazníku s parametrem automaticky doplňujícím odpověď na otázku NPS, který umístíme na první místo v dotazníku. Díky tomu, po kliknutí na danou odpověď, ji systém přepošle do databáze, zapíše a respondent bude rovnou přesměrovaný na prohlubující otázku, např. důvod nízkého hodnocení. Ve vyplněném dotazníku, budou automaticky doplněné otázky zobrazeny a reportovány tak, jako jiné otázky, a které respondent udělil odpovědi.

Kliknutím na čísla výše, můžete zjistit, jak prefill funguje. Každé z tlačítek Vás přesměruje na dotazník: https://www.netquest.cz/dotaznik/245736/nps-hodnoceni-prefill.html, ale doplňuje první otázku a rovnou přesměrovává na prohlubující otázku.

Doplňování interními, nebo dříve sdělenými údaji

V situaci, kdy máme v databázi zaznamenány informace o našem klientovi, nebo pracovníkovi, tak je můžeme umístit do dotazníku a neprosit respondenta o jejich znovu vyplnění. Např. kdy máme ID servisní operace, nebo víme, že náš pracovník Petr Novák je analytik z Prahy.

V prvním případě doplňujeme první otázku v dotazníku o dotaz na ID klienta, ve druhém případě můžeme doplnit první i druhou otázku o pozici a region.

Příkladový dotazník o spokojenosti se servisní službou je přístupná zde:

https://test-prefill2.netquest.cz/

a dotazník s doplněným ID servisní operace (12345) zde:

https://www.netquest.cz/prefill/205582/pruzkum-spokojenosti-s-provedenym-servisem.html?q1=12345

Příkladový dotazník spokojenosti zaměstnanců bez autodoplnění je zde:

https://test-prefill3.netquest.cz/

a dotazník s autodoplněním (a přesměrováním na následující stránku) je zde:

https://www.netquest.cz/prefill/205534/spokojenost-zamestnancu.html?q1=1&q2=2

Jak je vidět na výše uvedených příkladech, v závislosti na konfiguraci dotazníku, můžeme zobrazit autodoplňující otázky, nebo můžeme respondenta rovnou přesměrovat na další stránku. Ve druhém případě logika přechodů a pravidla zobrazení fungují stejně, jako kdyby respondent odpovídal na otázku běžným způsobem.

Jak nastavit prefill?

Detailní popis naleznete v Průvodci (odkaz).

Ve zkratce, všechno se modifikuje do url dotazníku změnou „/dotaznik/” na „/prefill/” a přidáním parametru např. ?q1=2 kde q1 označuje první otázku a 2 označuje druhou odpověď k výběru. V případě otázek s více možnostmi výběru označíme několik odpovědí rozdělením je čárkou např. ?q2=1,3, a v případě otevřených otázek, zapíšeme hodnotu do doplnění, např. q3=Vedouci

Samozřejmě musíme myslet na hranice možností, které sebou nese využití URL, jako např. max. délka url, vkládání diakritiky, nebo mezer. Všechny tyto nuance jsou popsány v Průvodci.

Prefill je dostupný u otázek s jednou možností výběru, roletky, NPS, otevřené otázky, formuláře, prosba o e-mail, datum, počtu, nebo rozdělení bodů.

V případě jakýchkoliv dotazů nás kontaktujte.