Při vytváření dotazníků často záleží na tom, aby jisté otázky, nebo stránky dotazníku byly zobrazeny pouze určené skupině respondentů. V naší službě taková možnost existuje díky podmíněnému zobrazování stránek. Doposud jsme mohli toto pravidlo, které určuje jestli se daná otázka (nebo stránka s otázkami) zobrazí, nastavit v závislosti na výběru odpovědi v předchozích otázkách dotazníku. Protože chceme dát našim klientům ještě více možností použití naší služby, zavedli jsme dva další způsoby podmíněného zobrazení stránek. Využitím štítků přidělených respondentům můžeme určit, která skupina osob bude odpovídat na dané otázky, a která ne. Navíc, díky parametru external_key, který bude připojen k odkazu na dotazník, si respondenty rozdělíme, čímž snadno využijeme pravidla pro zobrazování stránek.

Abyste mohli nastavit pravidla zobrazování stránek, s využitím jedné z výše uvedených možností, musíte kliknout na záložku „Vytvoření” (1), přejít na odpovídající stránku dotazníku, ve které chcete nastavit odpovídající pravidla zobrazení a kliknout na „Pravidla zobrazení” (2).1Objeví se Vám pole s nastavením podmínek, na jejichž základě bude daná stránka zobrazena. Klikněte na „Přidat podmínku na základě štítků nebo parametrů” (3) a nastavte odpovídající podmínky shodně s požadavky výzkumu.2Příklad: výzkum spolupráce v rámci organizace

 Současné vedení společnosti je založeno především na zvládnutí vnitřních postupů organizace. S cílem jak vypadá situace ve Vaší firmě, můžete provést průzkum hodnocení spolupráce mezi odděleními. Využitím funkcí naší služby můžete připravit dotazník, s upřednostněním otázek, které budou dedikované pro dané oddělení. Využitím funkce podmíněného zobrazování stránek s použitím štítků, nastavíte zobrazení určitých otázek konkrétním osobám, v závislosti na přiděleném štítku (např. HR oddělení, Obchodní oddělení, Prodejní oddělení). Výše uvedené řešení zkrátí čas práce nad hodnocením spolupráce mezi odděleními. Nebudete muset vytvářet několik dotazníků, pro každé oddělení zvlášť. Pomocí jednoho dotazníku budete moci vyhodnotit spolupráci mezi všemi odděleními ve Vaší firmě, při zachování profesionality a anonymity. Nastavením zobrazení určitých otázek pouze/nebo pro dané oddělení, přizpůsobíte téma shodně s potřebami prováděného výzkumu.3Příklad: průzkum spokojenosti s dovolenou od cestovní kanceláře

Použitím podmíněného zobrazení stránek s použitím štítků se může hodit rovněž v jiné situaci. Řídíte cestovní kancelář a posíláte své klienty za hranice na dovolenou, nabízíte jim nákup poznávacích výletů. Víme, že ne všichni se rozhodnou využít takovou možnost, ale část klientů, kteří jezdí na dovolenou, nakupují dodatečně jeden, nebo více nabízených poznávacích výletů.

Po návratu z dovolené posíláte svým klientům dotazník s prosbou o hodnocení spokojenosti se zakoupenou dovolenou. Chcete ale v dotazníku upřednostnit otázky týkající se spokojenosti s poznávacím výletem. Jak to udělat, když část klientů je zakoupila a část ne? Využitím funkce podmíněného zobrazení stránek na základě štítků, kterými jsou popsáni respondenti, můžete vytvořit jeden dotazník jak pro klienty, kteří využili poznávací výlety, tak pro ty, kteří je nevyužili. Nastavením pravidel zobrazení zaručíte to, že stránka týkající se otázek na výlet/výlety, se zobrazí jen skupině klientů, kteří na výletě byli.4Nejen využití štítků u podmínek zobrazení usnadňuje práci. Existuje ještě jedna velmi zajímavá možnost, kterou můžete použít ve Vašem dotazníku.

Příklad: neptejte se na známost stránky těch, kteří ji znají

Jste majitelem e-shopu s oděvy. Máte internetovou stránku a profil firmy na Facebooku. Chcete prozkoumat spokojenost Vašich zákazníků pomocí dotazníku. Odkaz umístíte na internetové stránce obchodu, na Facebooku a ještě rozešlete pozvánky na e-mail zákazníků, které máte u sebe v databázi. Spolu s hodnocením spokojenosti s nákupem, chcete rovněž zjistit, jestli všichni zákazníci znají Váš firemní profil na Facebooku. Do vytvořeného dotazníku jste přidali otázku na fanpage. Díky možnostem naší služby můžete tuto otázku skrýt před uživateli, kteří vyplňují dotazník z Facebooku. Víme přeci, že oni určitě naši fanpage znají. V tomto případě použijeme parameter external_key. Umístěním parametru v odkazu dotazníku získáme to, že do daného listu bude připsán zdroj návštěvy respondenta. Tím se dozvíme kdo vyplňuje dotazník z Facebooku a kdo ne. Nastavením podmíněného zobrazení stránky s použitím parametru external_key otázku zobrazíte všem uživatelům, kteří nevyplňují dotazník z Facebooku.5Příklad: sběr e-mailových adres od těch, které nemáme v databázi

Podobné použití parametru se hodí v situaci kdy chceme získat nové e-mailové kontakty uživatelů, kteří znají Váš obchod z internetu, nebo z FB. Ve svém dotazníku umístíte otázku na e-mail. Díky nastavení odpovídajícího pravidla zobrazení stránky s otázkou na e-mail, se zobrazí jedině těm osobám, které přistupují z internetové stránky, nebo FB.6Výše popsané situace jsou jen jedny z mnoha, ve kterých se dají podmínky zobrazení stránky využít a usnadnit si tím práci. Rovněž zobrazování stránky na základě štítků, nebo parametru se může v určitých situacích hodit. Příklady jsme Vám chtěli říci, že není vždy potřeba vytvářet podobné dotazníky, přesměrovávat uživatele na nový dotazník, ale že kolikrát stačí nastavit pravidla zobrazení stránek.

Detailní informace o tom jak nastavit podmíněné zobrazování stránek najdete v Průvodci:

https://www.pruvodce.netquest.cz/vytvareni-dotazniku/podminene-zobrazeni-stranek

V případě jakýchkoliv dotazů nás kontaktujte.