V rámci jedné společnosti nabízíte mnoho různých služeb a nechcete vytvářet několik různých dotazníků, abyste mohli zkoumat spokojenost zákazníků? Chcete vytvořit jednu univerzální šablonu, která se automaticky přizpůsobí danému respondentovi? Chcete se dozvědět co to jsou personalizované dotazníky? Tak čtěte dále!

Výzkumy potvrzují, že je mnohem těžší klienta udržet než ho získat. Proto se firmy snaží všemi možnými způsoby klienta udržet, aby využíval produktů a služeb i v budoucnu. Dobrým způsobem jak toho docílit, je provádění průzkumu spokojenosti zákazníka. Žijeme v době, kdy získání respondenta je stále obtížnějším úkolem. O pravidlech na vytvoření ideálního dotazníku jsme již psali. Tentokrát jsem zavedli funkci personalizovaných dotazníků, které učiní to, že respondentům bude připadat náš přístup více individuální a tím spíše se budou chtít zúčastnit průzkumu.

Naše nová pokročilá funkce spoléhá na zavedení přímých odkazů na zkoumaný produkt/službu. Pomocí tohoto řešení můžeme vytvořit jednu obecnou šablonu dotazníku, který se změní na neomezený počet personalizovaných dotazníků. Následující příklad změní teorii v praxi a jednoduše ukáže výhodu nové funkce.

Představte si, že jste manažerem cestovní kanceláře, která každodenně posílá svoje klienty na různá místa na světě. Dostanete za úkol od svého nadřízeného, abyste zjistili jak jsou klienti s kanceláří spokojeni. Máte na výběr:

 1. Vytvořte několik různých dotazníků tak, aby klienti, kteří byli jak v Itálii, tak v Austrálii mohli dostatečně odpovědět na otázky, které Vás zajímají.
 2. Vytvořit jednu šablonu dotazníku, který v závislosti na respondentovi, si bude sám přizpůsobovat konkrétní obsah a vytvářet konkrétní odpovědi, např. bude sám vypisovat jméno hotelu, název bydliště, jméno rezidenta, nebo termín pobytu.

Vytvoření takovéto šablony Vám může pomoci nejen při oslovování respondentů, ale může Vám pomoci tak, že respondent bude ochotnější dotazník vyplnit. Co víc, ušetříte tím čas, který můžete věnovat k získávání dalších informací.

A nyní to nejdůležitější – jak to provést?

Za prvé musíte mít vytvořený hotový dotazník. Následně přecházíme na záložku Vytvoření a klikáme na Nastavení dotazníku. Směřujeme do části o bezpečnosti a nastavujeme nejvyšší možné zabezpečení. Identifikace respondentů je zapnuta automaticky, prozatím ji ponecháme beze změny.

stitky1

Pak v záložce Sbírat výsledky klikneme na tlačítko Kontakty a nyní přichází nejdůležitější moment – vytváření štítků, které více personalizují náš dotazník. Klikneme na Vytvořit štítek a zadáme odpovídající název (např. Jméno, Příjmení, pracovní pozici, atd.)

stitky2

Když vytvoříme potřebné štítky, přidáme e-mailové adresy našich budoucích respondentů. Nejrychlejším způsobem je import dat ze souboru (tlačítko Importovat ze souboru). Pamatujte, aby názvy štítků v souboru byly identické s těmi, které jste vytvořili v rozhraní, pouze tak se správně přenesou data.

stitky3

Importovaná data můžete upravovat kliknutím na e-mail, nebo štítek.

Vytvořili jsme štítky, zadali kontakty a nyní nám nezbývá nic jiného než pozvat respondenty k vyplnění dotazníku. Samotný proces rozeslání pozvánek je velmi jednoduchý a je dobře popsán přímo v rozhraní, proto není potřeba ho tady blíže rozepisovat. Místo toho Vám ukážeme jaké změny nastanou po využití štítků v šabloně.

stitky4

Samozřejmě můžeme libovolně upravovat vzhled i obsah pozvánek v závislosti na našich potřebách a vytvořených štítků. Respondent Petr Novák obdrží pozvánku, která bude vypadat následovně.

stitky5

Vytvořené štítky můžeme využít i v obsahu otázek. Stačí zadat název štítku v hranaté závorce v odpovídajícím místě. Např. [JMENO], je objem motoru [OBJEM] dostatečný? Našemu Petrovi se to ukáže následujícím způsobem.

stitky6

Možností spojených se štítky je mnoho a nemusí se omezovat pouze na jméno a příjmení. Tak jako v dříve uvedeném příkladu s cestovní kanceláří, pozvánka k vyplnění dotazníku může vypadat následovně:

Dobrý den [JMENO] [PRIJMENI],

Dotazník se týká cesty do [MISTO] v době od [ODJEZD] do [NAVRAT].

Jiný příklad:

Milý [JMENO] [PRIJMENI],

 • Zveme Vás k vyplnění dotazníku týkající ho se [SLUZBA].
 • Jste naším klientem od [DATUM], proto nám velmi záleží na Vašem názoru.
 • Níže představujeme příklad využití štítků v otázkách dotazníku:
 • Je ve Vašem voze [MODEL] motor o objemu [OBJEM MOTORU] dostatečně silný?
 • Využíváte svůj balíček [POCET MINUT] volných minut v rámci nabídky [NAZEV NABIDKY]?
 • Vysvětli Vám náš zaměstnanec [ZAMESTNANEC] všechny podmínky spojené s otevřením účtu [NAZEV UCTU]?

Štítky můžete využít i v odpovědích pro konkrétní otázky:

Který z malířů, pracujících v hotelu [NAZEV HOTELU], nejlépe vykonal svou práci?

 • [MALIR 1]
 • [MALIR 2]
 • [MALIR 3]
 • [MALIR 4]

Příkladů můžeme uvést nekonečně mnoho, ale závěr bude vždy pouze jeden. Štítky lze použít v jakémkoliv dotazníku. Díky nim můžete získat přesnější informace, ušetřit čas potřebný pro vytváření různých druhů dotazníků. A co víc, zavedením přímých odkazů má za následek to, že respondent spíše zodpoví položené otázky.

V případě jakýchkoliv pochybností, nebo dotazů nás kontaktujte.