Každým dnem intenzivně pracujeme na rozšiřováním našich služeb, která splní očekávání našich uživatelů. Tentokrát jsme přidali nový typ otázky – otevřená maticová otázka.

Nový typ otázky umožňuje získat informace, které jsou do jisté míry odpovědí na dvě věci. V maticové otázky, která má formu tabulky, žádáme po uživateli dvě odpovědi obsažené v řádcích a sloupcích. Podívejme se na příklad:

matice1

V tradiční maticové otázce, je jedno jestli s jednou možností, nebo vícero, nemůžeme odpovědi více prohloubit. Nový typ otázky nám to umožňuje. Zůstaňme u tématu pochutin, otevřená maticová otázka by mohla vypadat takto:

matice2

Samozřejmě příkladů použití otevřené maticové otázky je mnoho. Může být často využívána u vědomostních testů, např.:

  1. nahraďte pozitivní a negativní podněty s ohledem na motivaci pro mzdové a nemzdové faktory (hmotné i nehmotné)
  2. charakterizujte níže uvedené události podle: času trvání události, hlavních událostí, hlavních vůdců, místa konfliktu, dopadů událostí
  3. vyjmenujte plusy a mínusy následujících stylů zařízení: …..

Otevřené maticové otázky mohou být takže použity ve více businessových případech, např.:

  1.  vytvoření SWOT analýzy (šance, ohrožení, silné a slabé stránky)
  2. vyjmenujte plusy a mínusy poskytovaných služeb naší firmy
  3. jak hodnotíte (pozitivně, negativně, neutrálně) níže uvedené exkurze…..

Jak je vidět, nový typ otázky má mnoho možností využití a věříme, že se Vám bude hodit. Pokud byste měli jakékoliv dotazy, kontaktujte nás.