Máme tu další novinku. Tentokrát Vám představujeme funkci, která Vám umožní omezit přístup do daného dotazníku. Více informací najdete níže v článku.

Co je token?

Než se podíváme na samotnou funkci, tak si nejdříve povíme co to token je, abychom se vyhnuli případným nedorozuměním.

Token je individuální přístupový kód, který umožňuje vyplnit dotazník. Používaný je v dotaznících s vysokým stupněm zabezpečení. Token umožňuje přesné určení respondenta, který se bude studie účastnit. Po zapnutí funkce „Identifikace respondenta”, můžeme najít vyplnění konkrétního respondenta. Existují dva typy tokenů. První z nich je token na jedno použití, který vyprší ihned po vyplnění dotazníku. Místo toho token na více použití, je unikátní heslo umožňující respondentovi vícero návratů k uděleným odpovědím a jejich korekci.

token1

Proč omezit platnost období tokenu?

Na první pohled se může zdát omezení doby platnosti tokenu jako nelogické. Přeci nám záleží na co největším počtu vyplnění a respondent se zúčastní studie v případě, kdy bude mít čas, atd…

Jsou ale situace, ve kterých čas na vyplnění hraje důležitou roli. Někdy jsou odpovědi udělené po termínu málo směrodatné. To se například děje v případě průzkumu spokojenosti s nějakou službou. Např. osoba, která navštívila restauraci, nám sdělí relevantní odpovědi maximálně několik dní po návštěvě. Proč? Protože později má již jen mlhavé vzpomínky, které mohou být „znehodnoceny” názorem jiných lidí, nebo časem.

Proč používat token?

Než jsme přidali tuto funkci, tak se musel dotazník vždy ukončit, aby respondenti nemohli odpovídat po uplynutí potřebné doby. Byl to trochu problém a neumožňovalo to znovu spuštění sběru dat (mohl se vytvořit jedině nový dotazník). Nyní může autor dotazníku nastavit libovolné období platnosti tokenu a sbírat data v rámci jednoho dotazníku. Má tak data na jednom místě.

Příklady použití

Jistá klinika se rozhodla zkoumat spokojenost pacientů s kvalitou služeb v průběhu lékařských návštěv. Výsledky studie mají mimo jiné sloužit ke generální analýze úrovně služeb. Navíc ředitel zařízení se rozhodl vytvořit týdenní žebříčky nejlepších lékařů, aby mohl motivovat svoje zaměstnance k lepší práci.

Za tím cílem bylo rozhodnuto využít tokeny s omezenou platností. Každý pacient obdrží unikátní kód, kteý je platný 7 dní. Během této doby se mohou účastnit výzkumu. Po uplynutí oněch sedmi dnů se jim zobrazí tato informace.

token2                                                                                                                                                                                                                                             (příkladový text)

Díky nové funkci se můžeme vyhnout situaci, kdy by pacient vyplnil dotazník např. po devíti dnech. Takže nemůže dojít ke zkreslení dat prvního týdne, údaji z druhého (kdy už vytváříme nový ranking).

V případě jakýchkoliv dotazů nás kontaktujte.

Více informací o tokenech najdete v našem Průvodci (Posílání pozvánek k dotazníku s tokeny, Identifikace respondentů pomocí tokenů), nebo na blogu (Tokeny na více použití),