V delších dotaznících se dostáváme k problému, kdy se respondent může při vyplňování začít nudit.
Aby respondenti ochotněji vyplňovali naše dotazníky, měli bychom je vytvářet zajímavým způsobem, použitím obrázků, filmů, nebo interaktivní formou otázek. Jednou z takových otázek je nově přidaný typ otázky – Uchop a přesuň (z anglického významu „drag and drop”). Otázka využívá oblíbený motiv kliknutí na prvek a jeho následné přetažení na požadované místo.

Z pohledu výzkumu to není nic jiného než maticová otázka s jednou možností výběru.

Příkladový dotazník s otázkou typu Uchop a přesuň, můžete nalézt na níže uvedeném odkaze.
https://dragandrop.netquest.cz/

V dotazníku jsou definovány dvě otázky: jedna, ve kterém přetahujeme obrázky a druhá je vyloženě textová.

Jak vytvořit takovou otázku a jaké jsou její možnosti?
Přidáním nové otázky máme možnosti definování odpovědí a skupin. Odpovědi nejsou nic jiného než prvky, které respondent bude přetahovat do odpovídající skupiny. Kromě možnosti přetažení, můžeme také zadat minimální a maximální počet odpovědí, které se mohou nalézat ve skupině (to nám umožňuje např. nastavit podmínku, že v každé skupině se musí nacházet jedna odpověď). Nastavit jestli chceme, aby odpovědi, nebo skupiny byly zobrazovány v náhodném pořadí. Případně jestli má být otázka povinná, že každá odpověď bude muset být přiřazena k nějaké skupině.

1

Jaké jsou zajímavé příklady a použití?

  1. Otázka ochoty ke koupi. Zobrazit nákupní seznam jako odpovědi a ve skupinách potvrzující tvrzení: Rozhodně kupuji, Nevím jestli to kupuji, Rozhodně nekupuji.
  2. Kontrola znalosti cizího jazyka. Jako odpovědi budou obrázky ovoce a jako skupiny budou jejich cizí názvy. Respondent musí přiřadit ovoce ke správnému názvu.
  3. Uspořádání prvků od nejméně žádaného po nejvíce žádaný. Jako odpovědi použijeme několik modelů aut a ve skupinách použijeme požadovanou posloupnost.

Na co pamatovat?

  • Z technických důvodů je otázka Uchop a přesuň na mobilní verzi prezentována jako maticová otázka s jednou možností výběru.
  • Souhrnné výsledky, raw data a exporty vypadají jako výsledky maticové otázky s jednou možností výběru.