V poslední době jsme provedli několik změn souborů SPSS, které se dají generovat v Netquest.cz. Přidali jsme nové proměnné a údaje o respondentech, kteří vyplnili dotazník a rovněž jsme provedli několik změn, aby se zlepšil komfort práce se soubory SPSS.

Změna názvu proměnných a obsahu otázek

Doposud názvy proměnných začínaly prefixem V a číslovány byly od jedničky výš. Bohužel pořadové číslo nebylo nijak korelováno s číslem otázky v anketě, takže práce s takto definovanou proměnnou mohla být těžkopádná. Příklad staré matrice SPSS vypadala takto.spssold1

Vzhled dat po vygenerování SPSS vpadal takto.spssold2

Jak můžete vidět na obrázku výše, nahoře nevíme s jakými otázkami máme dočinění. Nevíme co je V9 a nemáme žádnou záruku, že je to otázka č.9. To proto, že dříve se mohla v dotazníku objevit otázka s více možnostmi výběru, kde každá odpověď byla zakódována na samostatnou proměnnou.

Proto jsme změnili názvy proměnných tak, aby odpovídali číslům otázek v anketě. Každá proměnná, na kterou je zakodovaná otázka, začíná se písmenem „p”, následně máme číslo otázky a volitelně po tečce číslo odpovědi. Číslo odpovědi je přidáváno pouze tehdy, pokud je v otázce více možných odpovědí.

Příkladové názvy proměnných jsou p3.4, nebo p12.3.x. V druhém případě je zakódována vlastní odpověď respondenta z otázky 12, odpověď 3, která mohla znít „jiné, jaké?”.

Níže je ukázka matrice a vygenerovaný soubor s daty po provedených změnách. Musíme poznamenat, že jsme z obsahu otázek odstranili symboly informující nás o čísle otázky.

spssnew3spssnew2

Více informací o respondentech

Mezi další proměnné (z prefixem V) jsme zakódovali další údaje o respondentovi. Ne v každém dotazníku budou tyto data generována. Objeví se v souboru SPSS pouze tehdy, když budou v dotazníku zapnuty odpovídající funkce.

Toto jsou data, která se nyní můžou objevit v SPSS

 • IP adresa respondenta
 • Datum vyplnění dotazníku
 • Čas vyplnění dotazníku

Externí ID přenesené externím systémem:

 • external_key (http://beta.netquest.cz/api/docs/external-key)
 • user_token (http://beta.netquest.cz/api/docs/user-token)

V případě nejvyššího zabezpečení dotazníku:

 • token opravňující k jednorázovému vyplnění ankety
 • e-mail adresa respondenta
 • adresní štítky ze záložky „Kontakty”

V případě dotazníku typu test:

 • počet získaných bodů
 • maximální možný počet bodů, který lze získat
 • procentuální výsledky

V případě dotazníku typu test s definovanou zpětnou vazbou:

 • souhrn počtu bodů pro každou definovanou vlastnost
 • průměrný počet bodů pro každou definovanou vlastnost

 Nedokončená vyplnění

Od teď můžeme v souboru SPSS vygenerovat všechna, dokonce nedokončená, vyplnění respondentů.spss

To nám umožní přeanalyzovat vše co jsme získali od respondentů a zároveň nám to umožňuje určit místo, kde respondenti nejvíce přestávali dotazník vyplňovat.

Ještě lepší SPSS

Máte nápad jak ještě vylepšit soubory SPSS, aby umožňovaly ještě lepší analýzu? Kontaktujte nás.