Přiřazení vah k odpovědím (dotazník, test)

Často jsme obdrželi dotaz o možnosti přidávání vah k otázkám a počítání skóre pro jednotlivá vyplnění. Uživatelé chtěli použít Netquest.cz k vytvoření testů a internetových kvízů. Nyní při tvoření testu můžete určit kolik bodů má respondent za každou odpověď obdržet a ve výsledcích uvidíte celkový počet bodů + procentuelní výsledek.

1

2Na stránce s poděkováním za vyplnění můžete respondentovi zobrazit jeho výsledek.

3Testovací dotazník je přístupný v účtu Business.

Exportování výsledků do xlsx

V exportová4ní výsledků (sebrané výsledky, raw data) se objevila nová funkce: export do souboru XLS. K souboru CSV, který se od dávna může importovat do Excelu, konečně přibylo správné formátování. Export XLSX je rychlejší a výhodnější.

Export souboru XLSX je přístupný v účtu Premium.

Nový seznam dotazníků

Připravili jsme nový seznam Mé dotazníky. Předchozí seznam byl málo čitelný v případě kdy se v seznamu nacházelo několik, nebo několik set dotazníků, nebo když měly dotazníky dlouhý název. Nynější forma zobrazení tyto problémy eliminuje a představuje přehledně všechny důležité informace.

5Nový seznam je dostupný ve všech účtech

Filtrování výsledků po datu vyplnění

Funkce filtrování výsledků byla rozšířená o možnost prezentovat výsledky získané v průběhu času. Jestliže provádíte aktuálně výzkum a chcete zjistit jak se změnily výsledky, v případě že jste provedli nějaké změny Vy, nebo Vaše firma, můžete porovnat výsledky z období před změnou a po změně. Tato funkce je užitečná zejména pro ty, jejichž průzkum zkoumá spokojenost ze službou, nebo navštívenou internetovou stránkou.

6Filtrování po časových obdobích je dostupné v účtu Premium.