Aby Váš dotazník byl více uživatelsky přívětivý, máme tady pro Vás několik rad od našeho odborníka. Naše rady Vám pomůžou získat:
• Více úspěšných vyplnění
• Větší spokojenost uživatelů po vyplnění dotazníku
• Kratší čas potřebný na vyplnění dotazníku
• Vyšší spolehlivost odpovědí
• Nižší míru odstoupení z dotazníku během jeho vyplňování

Co byste si měli pamatovat?
• Začnete s několika slovy o účelu dotazníku, jejím autorovi a očekávané době, za kterou by měl respondent vyplnit dotazník. Pokud dotazník provádí instituce, přidejte její jméno a/nebo vložte logo.
• Maximální množství času potřebného na vyplnění by nemělo překročit 15-20 minut
• Po vytvoření dotazníku dejte přímý odkaz nějaké osobě, která provede testovací vyplnění a podá Vám návrhy týkající se struktury dotazníku, jeho logiky nebo jazyka
• Snažte se minimalizovat množství textu v otázkách a odpovědích. Méně času stráveného nad čtením snižuje „efekt únavy” v závěrečných fázích dotazníku.
• Snažte se snížit množství potřebných kliknutí. Zvažte, jestli nemůže být daná otázka
vytvořena jinak, jasnějším a přívětivějším způsobem, např. s použitím
křížových/maticových otázek.
• Ptejte se jasně a věcně. Nepoužívejte „co měl autor na mysli”, aby nedošlo k navýšení
množství textu.
• Pokud máte otázku s dlouhým seznamem odpovědí s mnohonásobným výběřem, rozdělte
je do několika kratších otázek s menším seznamem odpovědí.
• Jsou-li úvodní otázka, nebo dotazník, dlouhé a špatně čitelné, rozdělte text do odstavců.
• Vyhněte se zkratkám a výrazům potencionálně nejasným respodentům. Pokud slovo
může být nejasné, přidejte k němu vysvětlení v závorce.
• Nepoužívejte nekvalitní grafiku, nebo obrázky. Zkuste použít obrázky ve vysokém
rozlišení a Váš dotazník bude vypadat více profesionální.
• Použijte správný a vhodný jazyk a věnujte pozornost pravopisu a interpunkci.
• Nepoužívejte VELKÁ písmena, ani tzv. „vlnu” (JaKo NaPřÍkLaD tOtO)
Chtěli byste něco přidat do tohoto seznamu? Napište nám.