V článku si přečtete o nové funkci týkající se náhodného zobrazení pořadí stupnic (sloupců) v maticových otázkách.

Zavedli jsme nyní novou funkci, která je přístupná u maticových otázek s jednou, nebo více možnostmi výběru. Funkce dovoluje náhodné zobrazení stupnic.

pic1

Abychom ji mohli spustit, musíme při vytváření maticové otázky vybrat funkci „Náhodné pořadí stupnic (sloupců)”, která se nachází mezi dodatečnými možnostmi na pravé straně okna. Vybráním této funkce způsobí, že respondent uvidí sloupce seřazené v náhodném pořadí.

pic2Funkce najde svoje uplatnění v případě, že chceme zabránit zkresleným odpovědím a zpestřit průzkum.