Tvoříte dotazník – test pro své respondenty? Chcete se vyhnout ovlivňování odpovědí? Přečtěte si náš článek a vyberte funkci – náhodná sekvence stránek.

Pomocí naší služby můžete nejenom provádět výzkumy v businessu, HR, školení, nebo marketingu. Na Netquest.cz máte také možnost tvorby různých testů, např. Takové co zjišťují vědomosti z dané oblasti. A pro takovéto druhy výzkumů jsme vytvořili funkci – náhodná sekvence stránek v dotazníku.

Jak využít novou funkci?

Zapnutí funkce náhodné sekvence stran je jednoduché. V záložce „Vytvoření“ přejděte do „Nastavení dotazníku“ a v „Během vyplnění dotazníku“ vyberte náhodnou sekvenci zobrazení stránek.

Nastavení dotazníku 2014-02-24 11-58-18Zde si můžete vybrat rozsah náhodné sekvence stránek. Za předpokladu, že dotazník má 7 stran, kdy první stránka zve k vyplnění dotazníku a poslední stránka sbírá kontaktní údaje, tak rozsah náhodné sekvence náleží nastavit od 2 do 6.

K čemu se to může hodit?

Funkce náhodné sekvence stránek v dotazníku můžete uplatnit v případě vědomostního testu, aby respondenti nekopírovali odpovědi od kolegů vedle. Může se také hodit jako forma zpestření dotazníku. Nezapomeňte, abyste použili pouze jeden rozsah stránek. Proto byste se měli vzdát automatického číslování otázek a pokročilé logiky otázek (např. výběr odpovědi „A“ přesměruje respondenta na stranu 3).

V případě jakýchkoliv dotazů nás kontaktujte.