Pro většinu společností je internetový průzkum nejpohodlnějším a nejrychlejším způsobem, jak otestovat spokojenost nebo získat zpětnou vazbu. Umožňuje nejen rychle oslovit velkou skupinu respondentů, ale také shromažďovat výsledky na jednom místě a provést jejich pokročilou analýzu. Metodu CAWI ve své čisté podobě však nelze využít ve všech situacích. Toho jsou si plně vědomy call centra, oddělení služeb zákazníkům nebo výzkumy veřejného mínění. Pro ně bude jedinou správnou formou metoda CATI, tj. telefonický průzkum. To však neznamená, že pomocí této průzkumné metody se musíte vzdát všech výhod průzkumu CAWI. Naopak – CAWI znamená výzkum prováděný telefonicky, ale ve spolupráci s počítačem. To znamená, že průzkum může kombinovat výhody telefonického rozhovoru a online ankety. Stačí mít jen přístup ke správným nástrojům. 

Jak metoda CATI funguje?

Úplný název metody je Computer Assisted Telephone Interview. To je jeden ze způsobů shromažďování informací v kvantitativním výzkumu. CATI se používá jak pro průzkum trhu, tak pro průzkum veřejného mínění.

CATI se provádí pomocí speciálního programu, který pomáhá volajícímu během celé konverzace se zákazníkem nebo respondentem. Takový program funguje automaticky – zaměstnanci průbežně během telefonického rozhovoru aplikují odpovědi respondentů na připravený scénář zobrazený na obrazovce. Pokročilé programy pro provádění CATI průzkumů jsou nakonfigurovány s poštovními systémy nebo CRM společnosti, ze kterých jsou přijímány informace, a proto je scénář konverzace nebo dotazované otázky přiřazeny automaticky konkrétnímu respondentovi. Kromě schopnosti přizpůsobit dotazník konkrétní osobě nebo konverzaci mohou programy také odmítnout nelogické nebo nesprávné odpovědi, které anketérovi šetří čas. 

Největší výhody metody CATI.

Mezi rozhodující výhody počítačového průzkumu lze zmínit mimo jiné:

 • široké spektrum aplikací – jak v B2B průzkumu, tak v průzkumech spotřebitelů,
 • ukládání výsledků průzkumu na jednom místě, v elektronické podobě, bez obav ze ztráty dat nebo získání výsledků do nepovolených rukou,
 • jednoduchost provádění rozhovoru – práce na základě připravených šablon s otázkami v nastaveném pořadí,
 • snadné a rychlé zavedení odpovědí do systému,
 • snížení nákladů na výzkum v souvislosti s tradičními telefonními průzkumy, které nebyly podporovány počítačovým softwarem,
 • možnost analýzy výsledků v každé fázi průzkumu, a to nejen po jeho dokončení.

Oponenti výzkumu CATI mezi defekty metody zmiňují především poměrně dlouhou dobu telefonického dotazníku a potřebu zapojení zaměstnanců.

Provádějte průzkumy CATI pomocí Netquest

Netquest je platforma, pomocí které můžete provádět komplexní studii CATI. Nástroj umožňuje kombinovat výhody přímého telefonického rozhovoru s výhodami průzkumu pomocí online dotazníku. V případě práce call center nebo průzkumů veřejného mínění prováděných metodou CATI jsou zvláště důležité následující funkce Netquest:

 • Schopnost vytvořit scénář konverzace (formou dotazníkových otázek) jakýmkoli způsobem. V tomto případě bude obzvláště užitečné podmíněné zobrazení stránek, takže díky uvedení konkrétní odpovědi bude tazatel převeden na konkrétní část průzkumu (možnost personalizace dotazníku).
 • Snadná integrace Netquest s interními systémy nebo programy používanými společností (mailing, CRM, program pro vytváření kampaní, atd.). Příkladem může být integrace s Focus Telecom, díky které může společnost rychleji a efektivněji vytvářet kampaně na základě odpovědí poskytnutých v prováděných průzkumech.
 • Průběžný sběr dat zadaných do systému na jednom místě. Schopnost dosáhnout jak souhrnných výsledků, tak i jednotlivých vyplnění 24 hodin denně.
 • Možnost pokročilé analýzy výsledků, tj. filtrování nebo vytváření křížových tabulek.
 • Vytváření automatizovaných reportů z průzkumu, včetně možnosti vytvářet samo-aktualizované LIVE reporty.

Mějte na paměti, že metoda CATI je skvělý způsob, jak otestovat spokojenost, zpětnou vazbu a loajalitu Vašich zákazníků. Díky získaným informacím můžete vytvořit profil svého klienta, poznat jeho potřeby a preference a následně zvýšit loajalitu a důvěru ve značku. Průzkumy metodou CATI můžete spustit již nyní pomocí nástroje Netquest.

Máte-li jakékoli dotazy týkající se průběhu průzkumu nebo průběhu integrace, kontaktujte prosím naše oddělení podpory. Rádi vám pomůžeme vybrat nejlepší řešení a odpovědět na všechny dotazy.