V současné době se setkáváme s neustále větší konkurencí mezi společnostmi. Firmy mezi sebou soutěží s nápady, jak získat větší množství zákazníků a předhonit konkurenci. Aby toho mohly dosáhnout, snaží se mnoho z nich dosáhnout na různé certifikáty, které dokládají dodržování určitých standardů ve společnosti. Držení těchto dokumentů zařídí, že klient bude koukat na takovou společnost mnohem lépe a nebude upřednostňovat konkurenci.

Takovým certifikátem, o který se uchází čím dál tím více firem, je certifikát ISO 9001. ISO 9001 v současné době používá více než 950 000 firem ve 170 zemích a je nejčastěji používanou normou jakosti na světě. Potvrzuje schopnost společnosti trvale poskytovat kvalitní služby.

obrazek 1

Zavedení systému řízení jakosti se opírá na jeho neustálém zlepšování. K dosažení tohoto cíle je třeba neustále sledovat a měřit vnitřní a vnější procesy v souladu s požadavky klienta.

Cílem průzkumu spokojenosti zákazníku je:

– identifikace kritérií hrající klíčovou roli při hodnocení produktu, nebo služby klientem
– zkoumání vnímání produktu, nebo služby odběratelem
– posouzení do jakého stupně produkt, nebo služba splňuje očekávání zákazníka
– zkoumání úrovně spokojenosti zákazníků s výrobkem porovnávaným s konkurencí
– poznávání faktorů mající vliv na pozitivní a negativní hodnocení klienta
– zjištění očekávání klientů na charakteristiku produktu, nebo služby
– identifikace nejdůležitějších prvků zákaznického servisu
– určení stupně významu různých faktorů mající vliv na hodnocení provozu

obrazek 2

Průzkum spokojenosti zákazníků můžeme provést metodou face-to-face (osobní rozhovor), nebo pomocí internetového dotazníku. V tomto momentě je ideálním řešením použití našeho portálu, který především obsahuje širokou škálu otázek a je uzpůsobený do sledování spokojenosti zákazníků.

Důležité je, po sběru výsledků, data správně analyzovat, když na jejich základě chceme dělat nápravná, nebo preventivní rozhodnutí. Naše služba nabízí souhrnné výsledky v grafické, nebo číselné podobě. Můžete si u nás také objednat profesionální analýzu spolu s rozšířeným reportem. Pomůže Vám to ušetřit čas a splnit požadavky normy ISO 9001.

obrazek 3

I když nepotřebujete získat certifikát ISO 9001, je užitečné sledovat úroveň spokojenosti zákazníků. Podnikové zdroje říkají, že 63% zákazníků nespokojených s produktem, nebo službou, se pak již nikdy nevrátí a cena získání nového zákazníka je 5x až 7x vyšší než udržení stávajícího.