Představujeme Vám novou funkci dostupnou v Netquest.cz, jakou je ukázání času potřebného pro vyplnění jednotlivých stránek dotazníku.

Abychom splnili očekávání a potřeby našich klientů, rozšířili jsme naší nabídku o zajímavou funkci. Nová funkce ukazuje, jaký čas respondent potřeboval na vyplnění konkrétní stránky dotazníku. Dříve bylo možné zkontrolovat pouze celkový čas vyplnění dotazníku.

pic1Data jsou přístupná v záložce „Analýza”, pod tlačítkem  „Individuální vyplnění”. Můžeme si prohlížet jaký čas byl potřebný pro vyplnění jednotlivých stránek dotazníku. V případě exportu sebraných výsledků, informace spojené s časem vyplnění jsou zapsány v souboru s raw daty.

pic2Na základě těchto dat jsme schopni posoudit míru zapojení respondentů při vyplňování dotazníku. Můžeme podle toho třeba vidět, že některé otázky na stránkách dotazníku nemuseli být pro respondenty srozumitelné a proto potřebovali více času na jejich pochopení.