Představme si takovouto situaci – Vaše firma chce vejít na trh s novým produktem. Vypadá to, že vše deláte tak jak máte – angažuje te se, posvěcujete čas a peníze na vyzdvihnutí produktu, jeho zdokonolování, utrácíte za reklamu. Začínáte prodávat a … zjišťujete, že kromě kolosálních nákladů za reklamu, není o produkt zájem. Hlavou se Vám mihne myšlenka: „Takový je business”. Nicméně, dá se tomu zabránit!

Příklad Vám má ukázat, že řídění se výlučně intuicí při rozhodování a rozvoji marketingové strategie firmy, není vždy ten nejlepší nápad.

Co je to marketingový průzkum?

Když to řeknem odborně, tak marketing zahrnuje proces cíleného a systematického sbírání, zpracování a analyzování informací. Abyschom později podle toho mohli správně vybrat a  realizovat marketingovou strategii.

Jednoduše řečeno, marketingový průzkum je průzkum produktu, prodeje a trhu. Průzkum týkající se reklamy, odvětví, fungování firmy, cen, umístění výrobních zařízení, prodejen a společenské odpovědnosti firmy.

Jaký je účel průzkumu trhu?

Hlavním cílem (a pravděpodobně i největší výhodou) marketingových průzkumů je sbírání informací, které nám pomohou rozhodnout o tom, jak vyřešit konkrétní problém.

Jaké jsou přínosy markteingového průzkumu?

Skutečnost, že marketingové průzkumu přináší mnoho výhod, není třeba mluvit. Přesto chceme zmínit ty nejdůležitější, podle našeho názoru to jsou:

1) Pochopení zákazníka a potřeb trhu – staré příslový říká, že lepší třkrát měřit než jednou žezat. V našem případě je to 100% – jednodušší je nejdříve zjistit co od nás zákazníci chtějí a přizpůsobit naší nabídku jejich potřebám, než na slepo vypustit na trh nepotřebný produkt, který nám přinese jen zráty.

2) Navázání vztahu se zákazníkem – náš potenciální, nebo jistý zákazník účastníci se průzkumu, ve kterém zaznamenáváme jeho názor a fakt, že tím mohl ovlivnit jakost nabízeného produktu, nám umožňuje získat jeho sympatie a loajalitu ke značce.

3) Vliv na postavení firmy na trhu a její prosperita – originalita se může sice vyplatit, ale jistota je držení se ověřených způsobů. Nejlepší je spojit „nové a staré” – přizpůsobujeme se aktuálním potřebám trhu (které to jsou víme z marketingových průzkumů) a přidáváním očekávaných inovací a žádná konkurence nás pak nebude ohrožovat.

4) Zdůvodnění výsledků firmy – jde něco špatně? Analýza výsledků trhu nám to pomůže vyjasnit a najít nejlepší řešení.

Co když neprovedu marketingový průzkum?

Lenost se nikdy nevyplácí – to je i tento případ. Pomineme-li fakt, že neprovedením průzkumu trhu ztrácíme všechny z toho plynoucí výhody (uvedené výše), takovéto jednání je vrhání si sám sobě klacku pod nohy. Chybějící informace o trhu nás svádí k špatným rozhodnutím. Pokud se neorientujeme v aktuální nabídce a poptávce pro konkrétní produkt, ne jen že se stáváme nekonkurenceschopnými, ale hlavně naše pozice na thu se stupňovitě snižuje. Ztrácíme zákazníky (stále i potencionální), klesá prodej i obrat a možná se blížíme k úpadku.

Jak zabránit negativním účinkům nedbale provedeného průzkumu trhu?

Odpověď na tuto otázku je jasná – pravidelně provádět marketingový průzkum, abysme vždy měli aktuální informace o potřebách trhu, konkurenceschopnosti a mohli provádět co nejlepší rozhodnutí v daný moment.

Jak zkoumat trh?

Existuje celá řada metod jak provést průzkum trhu, ale určitě jednou z nejlepších metod je provést průzkum pomocí internetového dotazníku.

Proč?

V porovnání s jinými metodami (např. metoda sledování, průzkum pomocí rozhovorů), systém internetových průzkumů nám umožňuje výrazné zvýšení rychlosti a pohodlí jejich provedení. Dosažení velkého množství potenciálních i stálých zákazníků (možnost sestavení cílové skupiny), snížení ceny výzkumu, snadné opakování (cyklické opakování) průzkumu trhu a jeho následnou analýzu a srovnávání, nebo umístění multimedialního obsahu do dotazníku.

Na co se ptát?

Stručně řečeno – na to, co chceme vědět.

Informace, které chceme získat se mohou třeba týkat frekvence používání určitého druhu produktů, nebo konkrétních parametrů produktu. Důležité je, abyschom při vytváření dotazníku měli stále na mysli její cíl. Konkrétní část otázek se váže k poveze určitých rozhodnutí, které po analýze výsledku budeme chtít provést. Pokud nás zajímá určitá územní oblast, měla by být zmíněna již na začátku dotazníku. Také je vhodné do každého dotazníku umístit formulář na osobní údaje, výhody takového formuláře není třeba představovat.

Jak vytvoříme dotazník pro průzkum trhu ve službě Netquest.cz?

Nejvýhodnější je ho vytvořit podle Vašeho přání od základu, to Vám umožní náš portál (více informací jak vytvořit dotazník, naleznete na blogu, nebo v záložce Pomoc). Nicméně, s cílem zvýšit pohodlí našich uživatelů a urychlit sběr výsledků, nabízíme vytvoření speciální šablony (včetně marketingových) v závislosti na potřebách. I když se lenost nevyplácí, vždy je dobré usnadnit si život 🙂

Jak použít hotovou šablonu pro průzkum spokojenosti?

Abyste mohli použít jednu ze šablon, klikněte na Vytvořit dotazník (1), následně v dalším okně vyberte možnost Vybrat dotazník z připravených šablon (3). Z dostupného seznamu šablon vyberte tu, která bude nejlépe vyhovovat Vašemu průzkumu, např. (4). Dále vyberte Jaký typ dotazníku chcete vytvořit, zadejte název Vašeho dotazníku do pole (6) a klikněte na Uložit (7). Nyní stačí najet kurzorem nad otázku, kterou chceme změnit a kliknout na Editovat (8). Po ukončení editace všech potřebných otázek, eventuálnímu smazání nepotřebných, nebo přidání dalších, postupujte stejně jako při vytváření nového dotazníku.obr1obr2obr3