Křížové tabulky jsou další funkcí, která byla zavedena v srpnové aktualizaci. Proveďte průzkum, shromážděte získaná data a těšte se na nově odkryté informace.

Čisté výlsedky nebývají často vším. Tabulka s daty, pět odpovědí „ano” a 17 ?ne”. Ne vždy to odráží myšlenku průzkumu. Proto náš portál jde dopředu a nabízí Vám novou funkci, která Vám pomůže získat všechny potřebné a důležité informace z Vašeho dotazníku. Ode této chvíle, abychom mohli provést ješt důkladnější analýzu, můžeme používat zcela novou funkci, kterou jsou křížové tabulky. Slouží k porovnání shromážděných dat s cílem zjistit nové zajímavé výsledky. Princip fungování je velmi jednoduchý.

Nejprve musíme jít do záložky Analýza a vybrat tlačítko Křížové tabulky.

kriz1

Následně sestavujeme odpovědi z dvou různých otázek. Tímto způsobem můžeme zjistit jak dotazovaní, kteří odpovídali na danou otázku, odpověděli v případě dalších otázek. Vyberte, která odpovědi mají být vertikálně a které horizontálně, pak klikněte na Vytvořit křížovou tabulku.

kriz2

V případě našeho dotazníku se dozvíme jestli existuje nějaká spojitost mezi vzděláním respondentů a používáním testovaných výrobků. Hotová křížová tabulka vypadá následovně.

kriz3

Vezměte prosím na vědomí, že ne všechny otázky můžeme spolu křížit. Křížové tabulky fungují pouze v případě otázek s jednou možností výběru, nebo s více možnostmi výběru.

kriz4

Křížová tabulka je velmi užitečná funkce, která nám umožní vidět závislosti, o kterých jsme neměli vůbec tušení. Umožňuje mimo jiné sledovat nákupní trendy a typické vlastnosti specifické skupiny zákazníků.

Všem našim čtenářům a uživatelům doporučujeme tuto funkci vyzkoušet a podělit se s námi o případné dojmy. Doufáme, že se Vám nový nástroj bude hodit a pomůže Vám s anlýzou dat.