Téma, kterému je zasvěcený tento text, je opravdu hodně široké. Umění vytvoření správného dotazníku je složitá věc. My si to však zkusíme nějak zkrátit a usnadnit. Podíváme se na hlavní otázky a budeme se snažit minimalizovat problémy při tvorbě.

Relativně často se stane, že analytik vytvářející internetový dotazník, se řídí pravidly vytváření z doby face-to-face, nebo telefonních dotazníků. Co to ukazuje:

 • otázky jsou formulované tak, jakoby je zadával tazatel a ne tak, aby jim dobře porozuměl respondent vyplňující dotazník sám
 • jazyk výzkumu je komplikovaný a otázky jsou složené a zformulované tak, jakoby je respondent měl slyšet a ne číst je na obrazovce
 • dotazníky jsou příliš dlouhé což má za následek znudění respondenta a ten dotazník zavírá ještě před dokončením
 • zapomínáme na různá „zpříjemnění”, která by dotazník udělala zajímavější
 • pořadí otázek je náhodné, nebo nelogické, což ztěžuje respondentovi odpovídat

Všechny výše uvedené chyby způsobují to, že budeme data sbírat velmi neefektivně.

Jaká pravidla bychom měli dodržovat, aby vytvořený dotazník byl kvalitní a shromážděné údaje byly pravdivé a přesné?

Dotazník by měl být co nejkratší

Příliš dlouhý dotazník způsobí to, že respondenti začnou bezhlavě odklikávat odpovědi dotazníku a mnoho z nich dotazník zavře, aniž by ho dokončili. Je prokázané, že dotazník by měl optimálně trvat kolem 7 minut, což je asi 25 otázek. Samozřejmě se nejde vždy vejít do 7 minut a v praxi tolerujeme čas na vyplnění dotazníku do 15 minut. Tato hodnota je potvrzená výzkumem agentury Smartscope.

1

Samozřejmě jsou i třeba 45 minutové dotazníky, ale v takovém případě bychom měli respondentům garantovat nějakou atraktivní cenu za účast.

Na délku dotazníku mají vliv dvě věci: počet otázek a počet stránek dotazníku, které musí respondent projít. Pokud budeme přehánět jeden, nebo druhý parametr, počet osob, které nebudou chtít dotazník vyplnit poroste.

2

Vyplatí se pamatovat na informaci o postupu vyplnění

Většina dotazníkových systému umožňuje respondentovi zobrazit informace o tom, kolik procent dotazníku již vyplnil. Vyplatí se tuto funkci zapnout. Respondent uvidí svůj postup a přibližování konce dotazníku, takže pravděpodobnost, že by dotazník nedokončil je velmi malá.

Dotazník by měl začínat jednoduchými, a pokud možno, zajímavými otázkami

První otázka, nebo několik prvních otázek často rozhodnou o tom, jestli se bude respondent angažovat dál, nebo dotazník zavře nedokončený. Proto na začátku dotazníku pokládejte tyto otázky:

 • na které není těžké odpovědět a nevyžadují dlouhého přemýšlení
 • které se vejdou na jednu stránku a nevypadají komplikovaně
 • které jsou s jednou možností výběru
 • které nejsou citlivé, nebo intimní

Pamatujte si, že na začátku můžete zadat dotaz, který přímo nesouvisí s účelem studie, ale je zajímavý, příjemný a postupně přivádí respondenta k dané problematice.

Dotazník by měl být přehledný

Otázky by měly být v následujícím pořadí:

 • otevřené otázky (viz. výše)
 • nábor a výběr
 • obecné otázky (např. fakta)
 • konkrétní otázky (např. hodnocení)
 • obtížné otázky (maticové otázky)
 • citlivé otázky (např. intimní problémy, nebo společensky neakceptovatelné)
 • demografické otázky (složení domácnosti, atd.)

Dotazník by měl být hezký

Je to samozřejmě velmi obecná rada, ale za popisem „hezký” rozumíme následující parametry:

 • jednotný a konzistentní formát písma
 • použití barev a animací
 • formátování umožňující správné zobrazení na různých zařízeních
 • použití grafiky přiměřeným způsobem
 • otázky s odpověďmi by měli být na jedné stránce

Dotazník by měl být různorodý

Hlavně jde o to, aby dotazník nezačal respondenta nudit. Měl udržovat jeho zájem a pozornost až do úplného konce. Dá se toho docíliti například tím, že:

 • střídáme různé typy otázek – s jednou možností výběru, s více možnostmi výběru, otevřené otázky, textové otázky, obrázkové, atd. Pokud máte např. 10 otázek s odpověďmi ano/ne, nedávejte je za sebou a zamíchejte mezi ně i jiné otázky, např. – posuvníky, otázky drag&drop, rankingové otázky atd.
 • různorodost otázek zajistí, že respondent nebude odpovídat monotónně a nebude se je snažit jen odklikat.
 • pokud máte dlouhý seznam otázek, na které se chcete zeptat, rozdělte ho na bloky po třech a umístěte mezi ně otázku jiného typu.

Usnadněte respondentovi úkol

Když se vyhneme složitým pojmům, nepotřebným překážkám, nebo vzbuzování pochybností, můžeme tím snížit počet nedokončených dotazníků. Pamatujte tedy o věcech jako je např.:

 • možnost návratu k předchozí otázce
 • použitím personalisace (pán/Paní)
 • neklademe několikrát otázku na to samé téma (nebo podobné téma)
 • správné a jednoduché formulování otázek, vyhnutí se oborovým výrazům

Zkuste se řídit podle výše uvedených pravidel a sami uvidíte, že se efektivita vyplnění Vašich dotazníků zvýší.