Představujeme Vám nám nový nástroj, který umožňuje sběr výsledků od všech respondentů, kteří splňují podmínky našeho průzkumu. V článku se dočtete o myšlence kvót a způsobu použití.

Stává se často, že potřebujete provést průzkum na specifické skupině respondentů? Zajímají Vás konkrétní informace sebrané od určitého množství osob, které splňuje společensky-ekonomické, nebo demografické podmínky? V takovém případě je nejlepším způsobem využít náš nový nástroj – kvóty.

Příklad průzkumu

Představme si, že chcete provést průzkum týkající se stravovacích návyků mladých lidí. Víme, že populace se skládá následně: 52% ženy, 48% muži, můžeme předpokládat, že takovýto vzorek respondentů bude reprezentativní. Dále nás bude zajímat věkové rozmezí mezi 18 a 35 rokem.

Kvóty krok za krokem

Vybrali jsme téma a cílovou skupinu, kterou chceme zkoumat. Nezbývá nic jiného než využít nástroj Kvóty. Na začátku je zapotřebí vytvořit dotazník. Otázky, které budou sloužit k výběru respondentů, musí být s jednou možností výběru a nejlépe pokud budou tyto otázky umístěny na začátku dotazníku. Nechceme přeci, aby se respondent dozvěděl, že jeho odpovědi nebudou potřebné, když nesplňuje podmínky naší zkoumané skupiny. Následně přejdeme do záložky Vytvoření a vybereme podsekci Kvóty, zadáme celkový plánovaný počet vyplnění, který chceme získat. Z dostupných otázek vybereme ty, které budou určovat vlastnosti budoucích respondentů. Může to být jedna, dvě, nebo tři otázky. V našem případě to budou otázky týkající se věku a pohlaví. Klikáme na Následující.

kvoty1

Následně nastavíme počet respondentů pro každou odpověď v otázce. Jestliže bude účast v našem průzkumu 100 osob, tak chceme, aby se mezi nimi našlo 48 mužů a 52 žen. V našem případě nastavíme věk podle obrázku níže. Pro odpovědi méně než 18 a více než 35 let je rovna 0, poněvadž hledáme osoby ve věku 18 až 35 let.

kvoty2

V následujícím kroku můžeme provést konečnou konfiguraci dat. Můžeme libovolně vybírat kolik respondentů v určitém věku chceme. Musíme si zapamatovat, že souhrn vyplnění přidělených k odpovědím se musí rovnat nastavenému množství respondentů – v našem případě je to 100 vyplnění. Klikneme na uložit a tím potvrdíme kvóty.

kvoty3

Jak to vypadá z pohledu respondenta?

Na dotazník budou přesměrovány jen ty osoby, které splňují podmínky průzkumu. Jestliže se již zúčastnilo 48 mužů, tak 49 muž již nebude mít možnost vyplnit dotazník. Po vybrání odpovědi, která nesplňuje kvóty, bude dotazník ukončen a respondent uvidí obrazovku s poděkováním.

Kvóty najdou uplatnění v případě, kdy specifická skupina osob má zásadní význam pro výsledky průzkumu. Zapamatujte si, že tento nástroj zužuje rozsah průzkumu a jeho využití, tam kde nemají specifické vlastnosti respondentů vliv na výsledek, se může použití kvót ukázat jako chybné. Na portálu Netquest.cz máte možnost filtrovat výsledky o kterém jsme na blogu již psali, může to být vhodná alternativa vedle kvót.

V případě jakýchkoliv nejasností nás prosím kontaktujte.