Dnes žijeme v době, kdy každý chce mít dokonalý dům, perfektní zahradu, ideální zaměstnání, ideální ženu, dítě, psa atd.. Na jedné straně je to v pořádku, protože jsme v určité civilizační fázi, ale na druhou stranu je to neustálý závod s časem, který nám už teď chybí. To je důvod, proč Vám na našem blogu dnes popíšeme recept na vytvoření ideálního dotazníku. Dodržováním našich pokynů ušetříte čas a získáte cenné informace, které se Vám budou hodit při podnikání.

1. krok – Vyberte si jeden konkrétní cíl

Udělejte si chvíli čas na výběr jednoho konkrétního cíle, který chcete prozkoumat mezi respondenty. Při vytváření dotazníku se striktně držte Vámi zvoleného zkoumaného procesu (např. nákup výrobku). Tím se vytvoří stručný přehled a eliminují se zbytečné otázky, které nemají s tématem nic společného.

2. krok – Zajistěte, aby Váš dotazník byl co nejkratší

Vyplnění ideálního dotazníku by nemělo trvat déle než 5 minut. Umožní Vám to získat informace od soustředěného a neunuděného respondenta. Jestliže je pro Váš dotazník potřebný čas delší než 10 minut, pokuste se eliminovat minimálně potřebné otázky.

V ideálním dotázníku nenajdeme otázky, které mají víc jak deset možností odpovědi. Rozhodování nad výběrem zpomaluje tempo vyplňování a způsobuje nespokojenost respondenta.

3. krok – Vytvořte otázky se snadno měřitelnými odpověďmi

Snažte se používat co nejvíce uzavřených otázek. Pro respondenty jsou pohodlnější, zkracují čas vyplňování a jejich analýza je snadnější.

4. krok – V jedné otázce se ptejte jen na jedno téma

Naprosto nepřípustné jsou otázky, které se snaží ptát na dvě různá témata, jako je např. „Máte rádi lodě a pizzu?”. Respondenta to přivádí do rozpaků, protože přesně neví na co má odpovědět.

Postarejte se o kompletnost otázek, aby měl respondent možnost použít odpovědi jako „Jiné”, „Nevím”, „Nechci odpovědět”. V případě použití odpovědi „Jiné”, nezapoměňte respondentovi umožnit jeho odpověď napsat.

5. krok – Vyhněte se vsugerujícím odpovědím

Sestavte otázky tak, aby respondentovi nevnucovali konkrétní odpověď. Vyhýbejte se slovům jako „vždy/nikdy” a mezi takovými odpověďmi „velmi důležité/nedůležité” nezapomínejte umístit ještě jiné odpovědi jak např. „důležité/neutrální/málo důležité”.

6. krok – Omezení počtu povinných otázek

Příliš mnoho povinných otázek může narušit plynulost vyplňování Vašeho dotazníku a do jisté míry může i snižovat hodnotu odpovědí. Jako povinné otázky vyberte ty, které jsou nezbytně nutné k sebrání odpovídajících výsledků na jejichž základě budete činit obchodní rozhodnutí.

7. krok – Pořadí otázek je důležité 

První otázky by měly být pro respondenta jednoduché a zábavné, abychom ho povzbudili k vyplnění celého dotazníku a přivedli ho k pravidelnému rytmu vyplňování. Osobní a demografické otázky by měly být až na samém konci dotazníku, abychom nevyplašili respondenta hned na začátku. A hlavně, pokud respondent vyplnil předtím celý dotazník, je větší pravděpodobnost, že se s námi na konci podělí o svoje osobní údaje.

8. krok – Vytvořte logické pořadí

Rozdělte podobné otázky do tématických skupin a umístěte je blíže k sobě. U každé takovéto tématické skupiny můžete nejdříve napsat krátký úvod, nebo ji můžete umístit zvlášť na stránku. Doporučujeme také rozdělit dlouhý dotazník na podstránky, abychom se vyhnuli dojmu „nekonečného dotazníku”.

9. krok – Proveďte pilotní průzkum

Když už jste vytvořili celý dotazník, poproste několik důvěryhodných lidí, aby dotazník vyplnili. Pokuste se zjistit kolik času jim vyplnění dotazníku zabralo. Rovněž je důležité, aby Vám dotyčné osoby pověděli na dotazník svůj názor, např. jestli jsou otázky srozumitelné, jestli byly zahrnuty všechny odpovědi apod..

10. krok – Napište úvodní text k dotazníku

Na úvodní stránce (nebo v e-mailové pozvánce) informujte respondenty o tématu a cíly výzkumu, jak dlouho bude přibližně trvat a jak naložíte se sebranými výsledky.

11. krok – Vyberte odpovídající výzkumnou skupinu

Výběr vhodných respondentů je skutečně hlavním faktorem úspěšného výzkumu. Nejlépe, když to jsou lidé kteří mají blízko k tématu dotazníku a jejichž názor nám může pomoci v konkrétním rozhodnutí.

12. krok – Podělte se o výsledky s respondenty

Když je průzkum ukončen a výsledky sebrány, informujte své respondenty o získaných informacích, na jejichž základě jste se rozhodovali. Udržování dobrých vztahů s respondenty Vám v budoucnu pomůže při dalším průzkumu. Respondent, který ví, že jeho názor měl vliv na rozhodnutí, bude příště více nakloněn k další spolupráci.

Doufáme, že těchto 12 krátkých rad Vám pomůže Vaše dotazníky vylepšit a v závislosti na tom budete získávat potřebná data, která Vám pomůžou v podnikání.