V posledním článku jsme psali o dotaznících, určených na mobilní zařízení. Proto dnešní článek věnujeme zásadám, kterými se vyplatí řídit v případě vytváření takového dotazníku.

1. Ptejte se na věci, které se objeví v průběhu studie

Mobilní studie prováděné v průběhu události nám umožňují sebrat přesné a spolehlivé posouzení respondentem, neovlivněné uplynutým časem, nebo známými.

2. Formulujte krátké a stručné otázky

Mějte na paměti, že velikost displeje mobilního zařízení se pohybuje od 3” do 13, 2“, proto by otázky měly být krátké, aby se vešli na každý displej. Místo otázky: „Zadejte prosím název Vaší oblíbené značky automobilu“, můžete se zeptat: „Oblíbený automobil?“.

3. Vyhýbejte se otevřeným otázkám – obzvláště těch, které vyžadují dlouhé odpovědi.

Psaní na mobilních zařízeních není kolikrát pro respondenta výhodné, zvláště pokud má displej o velikosti 3”. A co víc, otevřené otázky nutí respondenta nad hlubším přemýšlením a to zabírá čas. Lepší je vytvořit více uzavřených otázek, které jsou snadnější na vyplnění a zvyšují tempo dotazníku.

4. Váš dotazník by měl trvat maximálně 5 minut

Obvykle má respondent, který vyplňuje dotazník na mobilním zařízení, pouze několik minut na jeho dokončení (např. během čekání na účet, nebo o přestávku mezi přednáškami). Dotazník trvající 5 minut, nebo méně, pasuje ideálně do jeho volného času.

5. Vyplatí se využít QR kód, který Vaše respondenty přesměruje na Váš výzkum

Zadávání dlouhého odkazu, nebo jeho rozesílání každé zainteresované osobě, může být jak pro autora, tak pro respondenta na obtíž. Vygenerování QR kódu tento problém řeší. Stačí ho umístit na leták, plakát, účet, nebo vstupenku a rozdat potencionálním respondentům.

ipad1