Čekáme na Vaši zpětnou vazbu! Zanechte prosím zpětnou vazbu, která je pro nás velmi důležitá – každý z nás se určitě setkal s takovými nebo podobnými frázemi. O zpětnou vazbu jsme požádáni téměř na každém kroku – po nákupu, návštěvě obchodu, využití služby atd. V online anketách je toto slovo obzvláště důležité, protože se jedná o online průzkum, který je považován za jeden z nejúčinnějších a nejjednodušších způsobů získávání zpětné vazby.

Feedback (rozdáváme a přijímáme) každý den

Zpětná vazba, neboli feedback se netýká pouze tématu online průzkumů. Nevztahuje se také pouze na společnosti nebo organizace. Možná si to neuvědomujeme, ale zpětnou vazbu rozdáváme… každý den a to mnohokrát, aniž by jsme si to uvědomovali. Komentáře, odpovědi na otázky, sdílení názorů – to vše je zpětná vazba.

V pravděpodobně nejznámější knize, kterou napsal Roland a Frances Bee, která se zabývá tématem zpětné vazby, se dozvídáme, že zpětná vazba je: „uvědomování osob, které dosáhly určité úrovně úspěchů, aby mohli v budoucnu toto chování opakovat a vysvětlit jim, co je pod požadovaným standardem, aby bylo možné s nimi dohodnout plán, aby se v budoucnu zabránilo podobnému chování, a namísto toho se o požadovaný standard usilovalo”.

Z této definice nevyplývá jen to, co zpětná vazba je, ale také, jaké má funkce. Odborníci zdůrazňují, že na základě získané zpětné vazby můžete získat znalosti o tom, jak jsou naše aktivity hodnoceny prostředím. Na základě těchto hodnocení můžeme změnit to, co funguje nesprávně, a tím i snáz dosáhnout zamýšlených cílů.

Proč nechceme poskytovat zpětnou vazbu?

Především proto, že se bojíme… kritizovat. Předpokládáme, že je lepší svůj názor nevyjadřovat vůbec, než si přiznat, že je negativní. To je samozřejmé – nikdo nechce slyšet kritiku, ale z vlastní zkušenosti víme, že někdy je konstruktivní. Na základě ní zjistíme, co je špatné a můžeme začít pracovat na změně k lepšímu.

Totéž lze říci o zpětné vazbě v kontextu firem. Zpětná vazba, která je shromažďována během průzkumů Net Promoter ScoreCustomer Effort Score nebo s pomocí mnoha dalších online anket poskytuje společnosti základní znalosti o zákazníkovi (či zaměstnanci) a jeho názorech. Bez těchto znalostí by nebylo možné získat informace o tom, které oblasti fungují dobře a co stojí za to změnit. Někdy se může ukázat, že negativní zpětná vazba bude cennější než pozitivní hodnocení. Proč? Protože díky ní můžeme eliminovat drobné nebo vážné chyby, kvůli kterým ztrácíme zákazníky a odcházejí od nás také hodnotní zaměstnanci atd.

Online průzkum jako nejlepší způsob získávání zpětné vazby

Jak jsme se zmínili dříve, online průzkum bude pro Vaši společnost nebo instituci nejjednodušší cestou, jak získat cennou zpětnou vazbu. Vysvětlíme proč:

  • Online průzkum Vám umožní oslovit velký počet respondentů v krátkém čase. S bází adres Vašich zaměstnanců nebo zákazníků můžete získat zpětnou vazbu od široké skupiny pomocí různých metod distribuce průzkumu (zasílání pozvánek na e-mail, widget na webových stránkách společnosti atd.).
  • V dotazníku vytvořeném na Netquest platformě můžete svým respondentům snadno zaručit anonymitu. Díky tomu si můžete být jisti, že názory budou upřímné a zákazníci nebo zaměstnanci se nebudou muset obávat důsledků vyjádření negativní zpětné vazby.
  • Svůj průzkum můžete snadno udělat esteticky a nechat ho naplnit zajímavým designem. Kromě toho můžete do dotazníku vložit logo Vaší společnosti, takže budete mít jistotu, že osoba, která anketu vyplňuje, si Vaši společnost ihned vybaví. O tom, jak navrhnout grafiku online průzkumu píšeme v průvodci.
  • Online průzkum umožňuje shromáždit všechny výsledky na jednom místě. Pomocí filtrů a křížových tabulek můžete také provést jejich pokročilé analýzy. Vše pomocí jednoho nástroje.
  • Výsledky získané pomocí online průzkumu mohou být prezentovány ve formě graficky atraktivních zpráv. Automatické generování Vám umožňuje přístup k nejnovějším výsledkům a ukládat zprávy v různých formátech.

Shromážděte zpětnou vazbu pomocí Netquest platformy!

Právě teď můžete rychle a snadno pomocí online průzkumu vytvořeného na Netquest platformě shromažďovat názory svých zákazníků, zaměstnanců nebo studentů. V našem průvodci naleznete pokyny a články, které Vám pomohou při tvorbě dotazníku, distribuci průzkumu nebo analýze výsledků. Speciálně pro Vás jsme také připravili připravené příklady průzkumů zaměřených na zaměstnance, zákazníky a další skupiny respondentů, díky kterým bude vytvoření dotazníku ještě rychlejší a jednodušší.

Zdroje: poradnikpracownika.pl, biznes-firma.pl