Ve službě Netquest.cz se objevila dlouho očekávaná funkce. Bude zvláště příhodná pro osoby, které se zabývají výzkumem profesionálně – řeč je o dynamických otázkách.

Využití dynamických odpovědí z předchozí otázky dovoluje prohloubit znalosti získané od respondentů. Díky jednoduššímu řešení můžete snadněji organizovat strukturu a analýzu týkající se výzkumu.

Praktický příklad:
Zkoumáním spontání reakce spojené s produktem, prosíme respondenta o odpověď pomocí otázky s více možnostmi výběru, kdy vybírá pět z třiceti nejlépe hodících se tvrzení vázajících se k produktu. Následně využítím mechanismus dynamických odpovědí,  můžeme respondenta poprosit o ocenění těch pěti vybraných tvrzení pomocí maticové otázky. Nebo určit důležitost jednotlivých vlastností produktu v rankingové otázce. Takto zkonstruovaný nástroj nám dovoluje získat preciznější data a stanovení síly jednotlivých vlastností produktu. Stávající mechanismy umožňovaly jedině několik typů otázek s konečnou odpovědí, což mělo za následek např. konec hodnocení vlastností produktu.

1Nová funkce je přístupná v účtech Business a Enterprise.