Zůstáváme u tématu vědomostí, chceme Vám ukázat novou výhodnou funkci, kterou je zavedení časového limitu na vyplnění dotazníku.

Některé druhy dotazníků se řídí svými pravidly a je velmi důležité je dodržovat.  Prováděné psychologické a znalostní testy prostřednictvím internetu, patří do této skupiny. Takovou klíčovou zásadou je zavedení časového limitu na vyplnění dotazníku.

Proč je časový limit důležitý a kdy se používá?

V případě psychologických testů často očekáváme od respondenta spontánní odpovědi, které mu přichází jako první na mysl. Psycholog, který osobně test provádí, může jednoduše sledovat správnost takového výzkumu. Jinak je to v případě testů prováděných pomocí internetu. V takovém případě je časový limit klíčový. Díky použití této funkce, nemá zkoumaný respondent čas na důkladnou analýzu otázky.

Použití časového limitu se dá ještě lépe využít u vědomostních testů. Respondenti nebudou mít čas na zjištění výsledku na internetu, nebo v jiných zdrojích. Máme tedy větší jistotu, že respondent test vyřešil na základě vlastních vědomostí.

Jakým způsobem nastavit časový limit?

Abyste zapnuli časový limit v dotazníku, musíte otevřít nabídku v „Nastavení dotazníku” v záložce „Vytvoření” a provézt odpovídající úpravy.

limit1Ikona uplynulého času v průběhu vyplňování bude vypadat následovně:

limit2Proč nenastavovat časový limit na všechny stránky testu?

V testu se vyplatí vytvořit stránku, na které bude moci respondent zadat svoje osobní údaje, nebo informace potřebné tvůrci testu. První stránka může být vytvořena jako stránka pro zadání osobních údajů, nebo může uvádět základní informace o testu. Na to respondent nepotřebuje časový limit. Proto časový limit nastavíme až od druhé stránky jako na příkladu výše.

V případě jakýchkoliv pochybností nás kontaktujte.